Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Korpelainen, Lauri
dc.date.accessioned 2017-08-15T08:50:44Z
dc.date.available 2017-08-15T08:50:44Z
dc.date.issued 1967
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14870
dc.description.tableofcontents Esipuhe 7 Johdanto 9 1. KESTOKULUTUSHYÖDYKKEIDEN JA NIIDEN KYSYNNÄN LUONTEESTA 13 1 1. Kulutus ja kestohyödykkeet 13 1 2. Kestohyödykkeiden kysynnän moniulotteisuus 20 1 2 1. Tavaroiden vaiko palvelusten kysyntä? 21 1 2 2. Uusintakysyntä ja innovaatioon perustuva kysyntä 23 1 2 3. Uusien ja käytettyjen kestohyödykkeiden kysyntä 27 1 2 4. Fyysinen vaiko monetaarinen kysyntä? 28 1 3. Kestohyödykkeiden kysyntä ja säästäminen 28 1 4. Tiivistelmä 32 2. KESTOHYÖDYKKEIDEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 34 2 1. Tarkastelun taustaa 34 2 2. Valintateoreettinen perusta 35 2 3. Täydentävä tarkastelu 39 3. KYSYNTÄFUNKTIOLASKELMAT VUOSILTA 1948-1964 48 3 1. Palvelusten laskemisesta 48 3 2. Kysyntämalli ja muuttujat 54 3 3. Estimointiongelmasta ja tulosten tulkinnasta 62 3 4. Laskelmat I: Perusmalli 71 3 5. Laskelmat II: Sopeutumismalli 84 4. YHTEENVETO 94 Liitteet 97 Lähdeluettelo 129 Contents 135 Summary 136
dc.format.extent 139
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject kestokulutushyödykkeet
dc.title Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151534
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 26
dc.series.sortingnumber 0026
dc.date.publication 1.12.1966
dc.subject.yso kysyntä
dc.subject.yso kotitaloudet (organisaatiot)
dc.subject.yso kulutus
dc.subject.yso tarjonta

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_26.pdf 5.610Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record