Valtion tulojen kasvuun sisältyvä automatiikka sekä verotusperusteiden muutokset Suomessa vuosina 1950-1964

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Vartiainen, Henri J.
dc.date.accessioned 2017-08-15T09:11:39Z
dc.date.available 2017-08-15T09:11:39Z
dc.date.issued 1967
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14871
dc.description.tableofcontents Esipuhe 7 Johdanto 9 1. AUTOMATIIKAN KÄSITTEET JA SISÄLTÖ 11 1 1. Valtiontalous kansantaloudessa 11 1 2. Automatiikan talouspoliittiset puitteet 14 2. AUTOMATIIKAN TULONMUODOSTUSMALLEJA 20 2 1. Yksinkertainen staattinen malli 20 2 2. Malli, jossa investoinnit muuttuvat 22 2 3. Automaattisen vastavaikutuksen mitta 25 2 3 1. Vertailupohjana muuttumaton valtiontalous 25 2 3 2. Vertailupohjana neutraali valtiontalous 31 2 4. Automatiikka dynaamisissa malleissa 35 3. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA 40 3 1. Menotalouden automatiikasta 40 3 2. Menoautomatiikan yksiselitteisyys 44 3 3. Menotalouden parametreista 46 3 4. Finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutus 50 3 5. Bent Hansenin mallin kritiikkiä 53 3 6. Aktiivisen finanssipolitiikan tutkimuksia 57 4. TULO- JA OMAISUUSVEROT 64 4 1. Maksuunpannut verot 66 4 2. Ennakkoperintäjärjestelmä 72 4 2 1. Veronkoontimenettely 73 4 2 2. Ennakot ja maksuunpano 75 4 2 3. Suhdannevaikutus 83 4 2 4. Valtion- ja kunnallisverot 85 4 3. Tosiasiallinen veronkertymä 92 5. FINANSSIPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI 104 5 1. Vertailuperuste 105 5 2. Veronmuutosten kvantifiointi 108 5 3. Käytännön näkökohtia 116 6. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA VUOSINA 1950-1964 122 6 1. Yleisperiaatteita 122 6 2. Välittömät verot 123 6 2 1, Maksuunpannut verot 125 6 2 2. Kertymän mukaiset verot 133 6 3. Välilliset verot ja muut tulot 137 6 3 1. Liikevaihtovero 139 6 3 2. Alkoholitulot 142 6 3 3. Tupakkavalmisteverot 146 6 3 4. Tuontitulli 147 6 3 5. Muut valtion tulot 152 6 3 6. Yhdistelmä 155 7. TOIMENPITEIDEN JA AUTOMATIIKAN FINANSSI- JA SUHDANNE- POLIITTINEN MERKITYS 159 7 1. Automatiikan osuus tulojen kasvussa 159 7 2. Automatiikka ja toimenpiteet menotalouden rahoituksessa 161 7 3. Tulot ja menojen kasvun rakenne 167 7 4. Toimenpiteet ja suhdannepolitiikka 173 7 5. Loppupäätelmiä 175 Liitteet 179 Lähdeluettelo 204 Contents 209 Summary 210
dc.format.extent 216
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.title Valtion tulojen kasvuun sisältyvä automatiikka sekä verotusperusteiden muutokset Suomessa vuosina 1950-1964
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151536
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 27
dc.series.sortingnumber 0027
dc.date.publication 1.12.1967
dc.subject.yso finanssipolitiikka
dc.subject.yso investoinnit
dc.subject.yso verotus
dc.subject.yso tulovero
dc.subject.yso suhdannevaihtelut
dc.subject.yso välillinen vero

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_27.pdf 8.239Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record