Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina 1948-1964

Visa fullständig post

Titel: Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina 1948-1964
Författare: Puntila, Markku
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Serienumber: 29
Utgivningsår: 1969
Utgivningsdatum: 1.1.1969
Sidor: 116
Subject (yso): pankit; pankkiala; keskuspankit; talletukset; luotot; rahoitusmarkkinat
Nyckelord: keskuspankkirahoitus
Innehållsförteckning: Esipuhe 7 1. JOHDANTO 9 1. 1. Tutkimuksen tavoitteet 9 1. 2. Tutkimuksen puitteet 9 2. KESKUSPANKIN RAHOITUSVARANNOT 14 2. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 14 2. 2. Liikkeessä oleva setelistö 16 2. 3. Keskuspankin nettosaatava ulkomailta 25 2. 4. Keskuspankin nettosaatava pankeilta 32 2. 5. Keskuspankin nettosaatava valtiolta 35 2. 6. Keskuspankin luotot yleisölle 37 2. 7. Keskuspankin taseen muut erät, netto 39 2. 8. Keskuspankin nettotaseen loppusumma 41 3. PANKKIEN RAHOITUSVARANNOT 42 3. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 42 3. 2. Yleisön talletukset pankeissa 44 3. 2. 1. Yleisön käteistalletukset 44 3. 2. 2. Yleisön aikatalletukset 49 3. 2. 3. Yleisön kokonaistalletukset 54 3. 3. Pankkien nettovelka keskuspankille 57 3. 4. Pankkien nettovelka ulkomaille 60 3. 5. Pankkien luotot yleisölle 62 3. 6. Pankkien nettosaatava valtiolta 68 3. 7. Pankkien taseiden muut erät, netto 70 3. 8. Pankkien nettotaseen loppusumma 71 4. PANKKIJÄRJESTELMÄN RAIIOITUSVARANNOISTA KASVUPROSESSISSA 73 4. 1. Rahoitusvarantojen vaikutus kokonaisvaihdon arvon kasvuun 74 4. 2. Rahoitusvarantojen pitkän ajan kasvutasapaino 78 4. 3. Rahoitusvarantojen lyhyen ajan vaihtelut 85 4. 4. Yhteenveto 88 SYMBOLILUETTELO 90 LÄHDELUETTELO 92 LIITE 1. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä 94 LIITE 2. Hintatason muutoksista 99 LIITE 3. Käytetyt perussarjat 101 LIITE 4. Selittävien muuttujien korrelaatiomatriisi 105 Contents 107 List of Symbols 109 Summary 111
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
b_29.pdf 3.689Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post