Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina 1948-1964

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Puntila, Markku
dc.date.accessioned 2017-08-15T10:32:50Z
dc.date.available 2017-08-15T10:32:50Z
dc.date.issued 1969
dc.identifier.issn 0357-4776
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14875
dc.description.tableofcontents Esipuhe 7 1. JOHDANTO 9 1. 1. Tutkimuksen tavoitteet 9 1. 2. Tutkimuksen puitteet 9 2. KESKUSPANKIN RAHOITUSVARANNOT 14 2. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 14 2. 2. Liikkeessä oleva setelistö 16 2. 3. Keskuspankin nettosaatava ulkomailta 25 2. 4. Keskuspankin nettosaatava pankeilta 32 2. 5. Keskuspankin nettosaatava valtiolta 35 2. 6. Keskuspankin luotot yleisölle 37 2. 7. Keskuspankin taseen muut erät, netto 39 2. 8. Keskuspankin nettotaseen loppusumma 41 3. PANKKIEN RAHOITUSVARANNOT 42 3. 1. Rahoitusvarantojen ryhmittely 42 3. 2. Yleisön talletukset pankeissa 44 3. 2. 1. Yleisön käteistalletukset 44 3. 2. 2. Yleisön aikatalletukset 49 3. 2. 3. Yleisön kokonaistalletukset 54 3. 3. Pankkien nettovelka keskuspankille 57 3. 4. Pankkien nettovelka ulkomaille 60 3. 5. Pankkien luotot yleisölle 62 3. 6. Pankkien nettosaatava valtiolta 68 3. 7. Pankkien taseiden muut erät, netto 70 3. 8. Pankkien nettotaseen loppusumma 71 4. PANKKIJÄRJESTELMÄN RAIIOITUSVARANNOISTA KASVUPROSESSISSA 73 4. 1. Rahoitusvarantojen vaikutus kokonaisvaihdon arvon kasvuun 74 4. 2. Rahoitusvarantojen pitkän ajan kasvutasapaino 78 4. 3. Rahoitusvarantojen lyhyen ajan vaihtelut 85 4. 4. Yhteenveto 88 SYMBOLILUETTELO 90 LÄHDELUETTELO 92 LIITE 1. Rahoitusmarkkinoiden kireydestä 94 LIITE 2. Hintatason muutoksista 99 LIITE 3. Käytetyt perussarjat 101 LIITE 4. Selittävien muuttujien korrelaatiomatriisi 105 Contents 107 List of Symbols 109 Summary 111
dc.format.extent 116
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. B
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject keskuspankkirahoitus
dc.title Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina 1948-1964
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201708151539
dc.series.name Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
dc.series.number 29
dc.series.sortingnumber 0029
dc.date.publication 1.1.1969
dc.subject.yso pankit
dc.subject.yso pankkiala
dc.subject.yso keskuspankit
dc.subject.yso talletukset
dc.subject.yso luotot
dc.subject.yso rahoitusmarkkinat

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_29.pdf 3.689Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record