Iän, sukupuolen ja koulutuksen vaikutuksesta työn tarjontaan Suomessa

Show full item record

Title: Iän, sukupuolen ja koulutuksen vaikutuksesta työn tarjontaan Suomessa
Author: Kinnunen, Helvi ; Mäki-Fränti, Petri
Organization: Suomen Pankki
Series: Euro & talous
Series number: 5/2017
Year of publication: 2017
Publication date: 18.12.2017
Pages: 67-81
Subject (yso): koulutus; työllisyys
Keywords: kohorttianalyysi; taantuma; työvoiman tarjonta
Abstract: Työvoiman tarjonnan tukeminen on jo pitkään ollut talouspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita Suomessa. Politiikkatoimien vaikutus on tyypillisesti suurin niissä väestöryhmissä, joille on tarjolla vaihtoehtoja palkkatyölle. Kannustimilla ja työmarkkinoiden rakenteella on merkitystä varsinkin nuorten, nuorten naisten sekä ikääntyneiden työntekijöiden päätöksille ja mahdollisuuksille päästä työmarkkinoille. Politiikkatoimia suunniteltaessa on toisaalta pystyttävä erottamaan, miltä osin havaittu työllisyyskehitys johtuu rakennetekijöistä ja missä määrin se on suhdanneluonteista. Vaikka taloustilanteen piristyminen houkuttelee nyt nuoria ikäluokkia takaisin työmarkkinoille, työllisyyden parantamiseksi tarvitaan edelleen myös talouspolitiikan toimia. Näissä toimissa korostuu varsinkin koulutuksen merkitys.
Link: http://www.eurojatalous.fi/
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ET517.pdf 2.716Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record