Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky

Show full item record

Title: Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky
Author: Peura, Tapio
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
Series number: 50/1979
Year of publication: 1979
Publication date: 15.6.1979
Pages: 126
Subject (yso): teollisuus; kilpailukyky; hinnat; vienti; rahoitus
Keywords: kansainvälinen;
Table of contents: 1. JOHDANTO 7 2. KILPAILUKYVYN KÄSITE JA OSATEKIJÄT 12 2.1. Kilpailukyvyn käsite 12 2.2. Kilpailukyvyn osatekijät 15 2.3. Lähtökohtamääritelmä 19 3. KILPAILUKYVYN MITTAAMINEN 21 3.1. Indikaattoreiden käyttötarkoitus ja kriteerit 21 3.2. Markkinoiden vaikutus indikaattoreiden valintaan 3.3. Hinta-jkustannuskilpailukyky ja markkinaosuudet 24 28 3.4. Vertailumaiden painotus 32 3.5. Tarkastelutaso ja toimialat 35 3.6. Tuotantokustannusten näkökulma 37 3.6.1. Teollisuuden kustannusrakenne 37 3.6.2. Kustannusindikaattorien muodostaminen 39 3.6.3. Vaihtoehtona hintaindeksit 45 3.7. Kannattavuuden ja rahoitustilanteen näkökulma 49 3.7.1. Kannattavuuden mittarit 50 3.7.2. Likviditeetin mittarit 54 3.7.3. Rahoitusrakenteen mittarit 55 3.8. IYlarkkina,osuuskehi tyksen näkökulma 56 3.8.1. Viennin markkinaosuuksien indikaattorit 58 3.8.2. Tuonnin markkinaosuuksien indikaattorit 59 3.8.3. Nettokauppaindikaattorit 60 4. KILPAILUKYVYN KEHITYS 4.1. Tehdasteollisuus 4.1.1. Kustannus- ja hintakehitys 4.1.2. Kannattavuuden ja rahoitus tekijöiden kehitys 68 4.1.3. Markkinaosuuksien kehitys 71 4.1.4. Yhteenveto tehdasteollisuuden kilpailukyvystä 76 4.2. Paperiteollisuus 79 4.3. Puutavarateollisuus 87 4.4. Metalliteollisuus 91 4.5. Tekstiili- ja vaateteollisuus 97 4.6. Kemian teollisuus 100 5. YHTEENVETO 103 LÄHTEET 109 LIITEKUVIOT 115
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a_50.pdf 3.084Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record