Hintakilpailukyvyn käsite ja mittaaminen

Visa fullständig post

Titel: Hintakilpailukyvyn käsite ja mittaaminen
Författare: Pekkarinen, Jukka ; Peura, Tapio
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
Serienumber: 58/1984
Utgivningsår: 1984
Utgivningsdatum: 4.2.1984
Sidor: 74
Subject (yso): hinnat; kilpailukyky; mittaus; indikaattorit
Abstrakt: Tämän selvityksen pääasiallisena tarkoituksena on valottaa hintakilpailukyvyn käsitteeseen ja sen mittaamiseen liittyviä kysymyksiä. Eräiden käsitteiden täsmennysten ja kilpailukykyindikaattoreiden valintaan vaikuttavien tekijöiden tarkastelun lisäksi arvioidaan lähinnä kuvio- ja taulukkovertailujen avulla mm. eri indikaattoreiden ja kilpailijamaiden painotusjärjestelmien vaikutusta Suomen hintakilpailukyvyn kehitykseen. Selvityksen ensimmäisessä luvussa tarkastellaan hintakilpailukyvyn käsitettä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten markkinoilla vallitseva kilpailutilanne vaikuttaa hintakilpailukyvyn indikaattorin valintaan. Toisessa luvussa käsitellään eri tapoja kilpailijamaiden painottamiseksi hintakilpailukyvyn indeksiä laadittaessa. Kolmannessa luvussa tutkitaan lähemmin sitä, miten erilaiset painotusmenetelmät ja erilaiset "hintakilpailukyvyn indikaattorit vaikuttavat Suomen teollisuuden hintakilpailukyvyn kehityksestä saatavaan kuvaan. Neljännen luvun muodostavat lyhyet loppupäätelmät. Selvitys on tehty Suomen Pankin kansantalouden osastolla ja se on jatkoa aiemmin julkaistulle Tapio Peuran tutkimukselle "Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky". Allekirjoittaneiden lisäksi raportin taustaselvityksiin on osallistunut Timo Hämäläinen.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
a_58.pdf 1.963Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post