Hintakilpailukyvyn käsite ja mittaaminen

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Pekkarinen, Jukka
dc.contributor.author Peura, Tapio
dc.date.accessioned 2018-01-18T10:44:20Z
dc.date.available 2018-01-18T10:44:20Z
dc.date.issued 1984
dc.identifier.isbn 951-686-099-0
dc.identifier.issn 1798-1069
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15106
dc.description.abstract Tämän selvityksen pääasiallisena tarkoituksena on valottaa hintakilpailukyvyn käsitteeseen ja sen mittaamiseen liittyviä kysymyksiä. Eräiden käsitteiden täsmennysten ja kilpailukykyindikaattoreiden valintaan vaikuttavien tekijöiden tarkastelun lisäksi arvioidaan lähinnä kuvio- ja taulukkovertailujen avulla mm. eri indikaattoreiden ja kilpailijamaiden painotusjärjestelmien vaikutusta Suomen hintakilpailukyvyn kehitykseen. Selvityksen ensimmäisessä luvussa tarkastellaan hintakilpailukyvyn käsitettä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten markkinoilla vallitseva kilpailutilanne vaikuttaa hintakilpailukyvyn indikaattorin valintaan. Toisessa luvussa käsitellään eri tapoja kilpailijamaiden painottamiseksi hintakilpailukyvyn indeksiä laadittaessa. Kolmannessa luvussa tutkitaan lähemmin sitä, miten erilaiset painotusmenetelmät ja erilaiset "hintakilpailukyvyn indikaattorit vaikuttavat Suomen teollisuuden hintakilpailukyvyn kehityksestä saatavaan kuvaan. Neljännen luvun muodostavat lyhyet loppupäätelmät. Selvitys on tehty Suomen Pankin kansantalouden osastolla ja se on jatkoa aiemmin julkaistulle Tapio Peuran tutkimukselle "Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky". Allekirjoittaneiden lisäksi raportin taustaselvityksiin on osallistunut Timo Hämäläinen.
dc.format.extent 74
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject SP
dc.title Hintakilpailukyvyn käsite ja mittaaminen
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201801181105
dc.series.name Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
dc.series.year 1984
dc.series.number 58/1984
dc.series.sortingnumber 0058
dc.date.publication 4.2.1984
dc.subject.yso hinnat
dc.subject.yso kilpailukyky
dc.subject.yso mittaus
dc.subject.yso indikaattorit

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a_58.pdf 1.963Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record