Alueellinen rahapolitiikka : Kokemuksia alueellisesta rahapolitiikasta Norjassa ja näkökohtia sen harjoittamisesta Suomessa

Show full item record

Title: Alueellinen rahapolitiikka : Kokemuksia alueellisesta rahapolitiikasta Norjassa ja näkökohtia sen harjoittamisesta Suomessa
Author: Vihriälä, Vesa
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
Series number: 59/1985
Year of publication: 1985
Publication date: 5.2.1985
Pages: 61
Subject (yso): rahapolitiikka; aluepolitiikka; kehitysalueet
Keywords: Norja; Suomi;
Abstract: Suomessa on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti alueellisen rahapolitiikan tarpeellisuudesta. Lähinnä kehitysaiueilla on vallinnutta rahoitusmarkkinoiden tilaa pidetty liian kireänä ja esitetty, että tilannetta olisi tavalla tai toisella helpotettava. Sopivaksi keinoksi toteuttaa alueellista rahapolitiikkaa on katsottu erityisesti pankkien kassavarantovelvoitteen alueittainen porrastus. Käyty keskustelu on ollut varsin jäsentymätöntä. Alueellisen rahapolitiikan käsitettä on käytetty eri merkit yksissä. Ehkä osittain tämän takia monet kannanotot ovat olleet hyvinkin ehdottomia. Joissakin puheenvuoroissa alueellinen rahapolitiikka on todettu käsitteellisesti mahdottomaksi. Toisaalta on saatettu väittää, että alueellisen rahapolitiikan harjoittaminen olisi verraten helppoa ja että ainoa vaikeus on poliittisen tahdon puuttuminen. Tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota taustamateriaalia alueellista rahapolitiikkaa koskevaan keskusteluun ja siten auttaa osaltaan selkiyttämään asiaan liittyviä näkökohtia. Selvitys perustuu kahteen, Suomen Pankin sisäiseen käyttöön vuonna 1984 laadittuun muistioon.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a_59.pdf 1.729Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record