Suomen pankkisektori jatkuvien rakennemuutosten kourissa

Show full item record

Title: Suomen pankkisektori jatkuvien rakennemuutosten kourissa
Author: Helenius, Jyri ; Kiviniemi, Arttu ; Taskinen, Sinikka ; Groschup, Torsten ; Risku, Marjo ; Halme, Tomi ; Mattinen, Olli
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Series: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
Series number: 31.12.2017
Year of publication: 2018
Publication date: 19.3.2018
Pages: 20
Subject (yso): pankit; rakennemuutos; luottolaitokset; digitalisoituminen; vakavaraisuus; riskit; kannattavuus; tuotto; tehokkuus; maksupalvelut; kotitaloudet (organisaatiot); maksuvalmius
Keywords: Nordea; Danske Bank; digitalisaatio; pankkisektori; Suomi; korkokate
Table of contents: Suomen luottolaitossektori yksi Euroopan keskittyneimmistä Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos näkyvät pankkien strategioissa Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus vahva Suomen pankkisektorin vakavaraisuus selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi Pankkisektorin vakavaraisuuden merkittävä heikkeneminen edellyttäisi poikkeuksellisen suuria muutoksia pankkien kannattavuudessa tai riskeissä Finanssivalvonnan asettamalla asuntoluottojen riskipainolattialla vähäiset välittömät vakavaraisuusvaikutukset IFRS 9 -standardin välitön vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen marginaalinen Luottolaitostoiminnan kasvaneet pääomavaatimukset heikensivät rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuutta Hyvä tuottokehitys kompensoi kasvaneita kuluja Korkokate edelleen merkittävin tulonlähde Suomalaiset pankit ovat keskimäärin eurooppalaisia pankkeja tehokkaampia Maksupalvelutuottojen osuus kokonaistuotoista vaihtelee suuresti Kotitaloussektorin järjestämättömien saamisten osuuden nousu tasaantunut Pankkisektorin lyhyen ajan maksuvalmius hyvällä tasolla Riippuvuus markkinaehtoisesta varainhankinnasta EU:n suurimpia Markkinariskin pääomavaatimusten merkitys laskenut; nyt lähellä eurooppalaista keskitasoa Pankkien sijoitukset riskipitoisiin velkakirjoihin pysyneet vähäisinä Suomalaispankeilla ei merkittäviä valuuttariskejä Pankkisektorin osakeriskit kokonaisuudessaan vähäiset Korkojen nousulla myönteinen vaikutus pankkien korkokatteeseen
Link: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/valtari/Pages/pankkisektori_311217.aspx
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen_pankkise ... ennemuutosten_kourissa.pdf 3.213Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record