Talouden avoimuus, kilpailukyky ja ulkomaankauppa

Show full item record

Title: Talouden avoimuus, kilpailukyky ja ulkomaankauppa
Author: Peura, Tapio ; Kero, Jukka
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. A
Series number: 83
Year of publication: 1992
Publication date: 15.3.1992
Pages: 96
Subject (yso): kilpailukyky; ulkomaankauppa; hinnat
Keywords: Suomi; idänkauppa
Table of contents: Esipuhe 5 1 Johdanto 9 1.1 Selvityksen tavoitteet 9 1.2 Vaihtotaseen heikkenemisen taustatekijät 10 2 Avoimen sektorin merkitys kansantaloudessa 14 3 Kilpailukyvyn käsite ja merkitys 21 3.1 Suhteellinen etu ja kilpailukyvyn käsite 21 3.2 Teknologia, innovatiivisuus ja kilpailukyky 25 3.2.1 Empiirisiä tutkimuksia 26 3.3 Yritysten kansainvälistyminen ja kilpailukyky 28 4 Teollisuuden kilpailukyvyn kehitys 32 4.1 Suhteellisen edun muutokset 32 4.2 Hintakilpailukyky 36 4.2.1 Indikaattoreiden tulkinnan ongelma 36 4.2.2 Teollisuuden hintakilpailukyvyn kehitys 37 4.2.3 Hintakilpailukyky ja markkinaosuudet 40 4.2.4 Hintakilpailukyvyn osatekijöiden kehitys 42 4.3 Teknologinen kilpailukyky 44 4.4 Teollisuuden kansainvälistyminen 48 4.5 Talouden suhteellinen aktiviteetti, hintakilpailukyky ja ulkoinen tasapaino 51 5 Ulkomaankaupan ja kilpailukyvyn kehitys toimialoittain 57 5.1 Metsäteollisuus 57 5.2 Metalliteollisuus 61 5.3 Kemianteollisuus 63 5.4 Tekstiili-, vaate-, nahka- ja kenkäteollisuus 63 5.5 Elintarviketeollisuus 66 6 Ulkomaankaupan rakenteen muutokset 67 6.1 Tuonnin rakenteen muutokset 68 6.2 Viennin rakenteen muutokset 71 6.3 Idänkaupan ja muiden erityistekijöiden merkitys 72 7 Yhteenveto ja johtopäätökset 76 Lähteet 80 Liitteet 82 Summary in English 88
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a_83.pdf 3.309Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record