Maksuvälineiden käyttö ja käteisrahan kysyntä Suomessa

Show full item record

Title: Maksuvälineiden käyttö ja käteisrahan kysyntä Suomessa
ISBN: 951-686-383-3
Author: Virén, Matti
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. A
ISSN: 0355-6034
Series number: 87
Year of publication: 1993
Publication date: 30.11.1993
Pages: 92
Subject (yso): maksuvälineet; käteisraha
Keywords: Suomi; rahan kysyntä
Table of contents: Esipuhe 5 1 Johdanto 9 2 Maksuvälinejärjestelmät ja käteisrahan kysyntä 12 2.1 Kansainvälinen vertailu 12 2.2 Suomen makuvälinejärjestelmä ja käteisrahan käyttö 24 2.3 Käteisrahan kysyntää koskevia tuloksia aikasarja-aineistolla 38 2.4 Käteisrahan kysyntä vuoden 1992 poikkileikkaustutkimuksissa 40 2.4.1 Rahan määrä ja lajijakauma 40 2.4.2 Rahan jakautuminen kotitalouksien kesken 45 2.4.3 Yhteenveto käteisrahan kysyntää koskevista estimointituloksista 52 3 Maksuvälinekysely 54 3.1 Kyselyn suorittaminen 54 3.2 Maksujen jakautuminen maksun koon ja maksuvälineen suhteen 56 3.3 Maksujen ajoittuminen viikon- tai kuukaudenpäivän mukaan 71 4 Yhteenveto ja johtopäätöksiä 75 Liitteet 1 Käteisrahan kysyntää koskevia estimointituloksia 78 2 Lyhennetty versio kyselylomakkeesta ja vaStausohjeista 84 Lähdeviittaukset 89 Summary 91
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
a_87.pdf 3.255Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record