Equity and interest rate models in long-term insurance simulations

Show full item record

Title: Equity and interest rate models in long-term insurance simulations
Author: Koskela, Laura ; Ronkainen, Vesa ; Puustelli, Anne
Organization: Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority
Series: Vakuutusvalvonta. Reports
Series number: 1
Year of publication: 2008
Publication date: 15.1.2008
Pages: 105
Subject (yso): osakkeet; hinnat; korko; matemaattiset mallit; riskienhallinta; vakuutus
Other keywords: equity price models; interest rate models; internal models; risk management; Solvency II
Abstract: Raportissa tutustumme eräisiin yleisiin stokastisiin osake- ja korkomalleihin päähuomion ollessa pitkäntähtäimen simulaatioissa, jotka ovat tyypillistä mm. henki- ja eläkevakuuttamiselle. Pohdimme käytännön mallintamisen eri vaiheita Solvenssi II -projektin sisäisten mallien näkökulmasta.In this report we review and implement some commonly used stochastic models for equity prices and interest rates with a view to long-term simulations such as in life and pension insurance. We give practical details of the various modelling steps involved, and relate our discussion to the Solvency II project's internal models.I denna rapport granskar och verkställer vi några allmänt tillämpade stokastiska modeller för aktiekapitalpriser och räntepriser med tanke på långfristig simuleringar, t.ex. inom liv- och pensionsförsäkringsbranschen. Vi framlägger praktiska detaljer av de olika stegen som ingår i modellskapandet och refererar i vår diskussion till de interna processerna inom Solvency II-projektet.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vakuutussektori ... nkainen_Puustelli_2008.pdf 1.666Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record