Bayesian analysis of participating life insurance contracts with American-style options

Show full item record

Title: Bayesian analysis of participating life insurance contracts with American-style options
Author: Luoma, Arto ; Puustelli, Anne ; Koskinen, Lasse
Organization: Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority
Year of publication: 2008
Publication date: 15.3.2008
Pages: 16
Subject (yso): henkivakuutus; hinnoittelu; matemaattiset mallit
Other keywords: American-style option; Metropolis algorithm; Model error; Risk neutral valuation; Solvency II; Stochastic interest rate
Abstract: In this paper a Bayesian approach is utilized to analyze the role of the underlying asset and interest rate model in the market consistent valuation of life insurance policies. The focus is on a novel application of advanced theoretical and computational methods. A guaranteed participating contract embedding an American-style option is considered. This option is valued using the regression method. We exploit the flexibility inborn in Markov Chain Monte Carlo methods in order to deal with a fairly realistic valuation framework. The Bayesian approach enables us to address model and parameter error issues. Our empirical results support the use of elaborated instead of stylized models for asset dynamics in practical applications. Furthermore, it appears that the choice of model and initial values is essential for risk management.Finanssikomponentin sisältävien henkivakuutustuotteiden hinnoittelu Solvenssi II mukaisesti finanssimatematiikan menetelmillä on erittäin vaativaa sekä teorian että käytännön soveltamisen näkökulmasta. Konkreettisia ohjeita menetelmien soveltamiselle ei ole juurikaan julkaistu ammatillisilla tai tieteellisillä foorumeilla. Tässä artikkelissa esitellään yksityiskohtaisesti hinnoittelu Bayesilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Tutkimusartikkelin toivotaan auttavan yhtiöitä omien mallien kehitystyössä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vakuutussektori ... AnalysisOfParticipatin.pdf 139.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record