Challenges in developing internal models for Solvency II

Show full item record

Title: Challenges in developing internal models for Solvency II
Author: Ronkainen, Vesa ; Koskinen, Lasse ; Koskela, Laura
Organization: Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority
Year of publication: 2008
Publication date: 15.8.2008
Pages: 6
Subject (yso): vakuutuslaitokset; vakavaraisuus; tilastolliset mallit
Keywords: sisäiset mallit;
Other keywords: Internal models; Model risk; SCR; Solvency II; Statistical modelling
Abstract: In the EU the supervision of the insurance industry is expected to step into the new Solvency II framework within some years. The new framework will mean a fundamental update for both valuation and solvency requirements. Instead of just offering a standard formula for calculating the solvency capital requirement, in Solvency II insurance companies will be encouraged to develop internal models that are expected to be able to assess numerous effects which would not be easily quantified using the “one fits all” standard approach. However, to develop an internal model that will satisfy the approval criteria is a major project, during which the model builders and implementers will be faced with serious challenges.Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden arvioinnissa tulevassa Solvenssi II sääntelykehikossa sallitaan yhtiöiden sisäisten (omien) mallien käyttö. Tässä artikkelissa käsitellään mallien kehittämisen haasteita tilastotieteen ja mallivirheen näkökulmasta. Mallejaan kehittävien vakuutusyhtiöiden kannattaa ottaa suunnittelussaan huomioon artikkelissa esitetyt näkökohdat. Artikkeli on ilmestynyt vakuutusalan ammatillisessa lehdessä "Nordisk Försäkringstidskriftetet”.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vakuutussektori ... ngesInDevelopingIntern.pdf 71.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record