Challenges in developing internal models for Solvency II

Visa fullständig post

Titel: Challenges in developing internal models for Solvency II
Författare: Ronkainen, Vesa ; Koskinen, Lasse ; Koskela, Laura
Institution: Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority
Utgivningsår: 2008
Utgivningsdatum: 15.8.2008
Sidor: 6
Subject (yso): vakuutuslaitokset; vakavaraisuus; tilastolliset mallit
Nyckelord: sisäiset mallit;
Andra nyckelord: Internal models; Model risk; SCR; Solvency II; Statistical modelling
Abstrakt: In the EU the supervision of the insurance industry is expected to step into the new Solvency II framework within some years. The new framework will mean a fundamental update for both valuation and solvency requirements. Instead of just offering a standard formula for calculating the solvency capital requirement, in Solvency II insurance companies will be encouraged to develop internal models that are expected to be able to assess numerous effects which would not be easily quantified using the “one fits all” standard approach. However, to develop an internal model that will satisfy the approval criteria is a major project, during which the model builders and implementers will be faced with serious challenges.Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden arvioinnissa tulevassa Solvenssi II sääntelykehikossa sallitaan yhtiöiden sisäisten (omien) mallien käyttö. Tässä artikkelissa käsitellään mallien kehittämisen haasteita tilastotieteen ja mallivirheen näkökulmasta. Mallejaan kehittävien vakuutusyhtiöiden kannattaa ottaa suunnittelussaan huomioon artikkelissa esitetyt näkökohdat. Artikkeli on ilmestynyt vakuutusalan ammatillisessa lehdessä "Nordisk Försäkringstidskriftetet”.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
Vakuutussektori ... ngesInDevelopingIntern.pdf 71.45Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post