Bayesian Modelling of Financial Guarantee Insurance

Show full item record

Title: Bayesian Modelling of Financial Guarantee Insurance
Author: Puustelli, Anne ; Koskinen, Lasse ; Luoma, Arto
Organization: Vakuutusvalvontavirasto
Försäkringsinspektionen
Insurance Supervisory Authority
Year of publication: 2007
Publication date: 4.7.2007
Pages: 19
Subject (yso): vakuutus; riskit; luottotappiot; matemaattiset mallit; lama
Keywords: takausvakuutus
Other keywords: Business cycle; Gibbs sampler; Hamilton model; Risk capital; Surety insurance
Abstract: In this research we model the claim process of financial guarantee insurance and predict the pure premium and the required amount of risk capital. The used data is from the financial guarantee system of the Finnish statutory pension scheme. The losses in financial guarantee insurance may be devastating during an economic depression (that is, deep recession). This indicates that the economic business cycle, and in particular depressions, must be taken into account when the claim amounts of financial guarantee insurance are modelled. A Markov regime-switching model is used to predict the number and length of depression periods in the future. The claim amounts are predicted by using a transfer function model where the predicted growth rate of real GNP is an explanatory variable. The pure premium and initial risk reserve are evaluated on the basis of the predictive distribution of claim amounts. Bayesian methods are applied throughout the modelling process. For example, the Gibbs sampler is used in the estimation of the business cycle model. Simulation results show that the required amount of risk capital is high even though depression is an infrequent phenomenon.Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehdyssä artikkelissa tutkitaan takausvakuutuksen riskejä. Luottotappiota mallinnetaan perinteisen vakuutusmatematiikan lähestymistavalla, mutta käyttäen moderneja tilastollisia laskentatekniikoita. Esitetyllä matemaattisella malllilla kyetään arvioimaan syvien lamojen aiheuttamaa riskiä takausvakuutukselle. Tulosten mukaan riittävän pitkä tarkasteluajanjakso on välttämätön riskiarvioissa. Esitetty malli saattaa olla hyödyllinen myös nyt hyvin ajankohtaista ongelmaa, arvopaperistettujen lainojen riskillisyyttä arvioitaessa. Artikkeli on esitelty vakuutus- ja finanssimatematiikan konferenssissa AFIR2007. Artikkelin referoitu versio ilmestyy tieteellisessä julkaisusarjassa "Insurance: Mathematics and Economics".
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vakuutussektori ... anModellingOfFinancial.pdf 379.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record