Information and credit cycles : Causes and consequences of financial instability

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Information and credit cycles : Causes and consequences of financial instability
ISBN: 978-952-323-227-3
978-952-323-228-0
Tekijä: Silvo, Aino
Julkaisija: Bank of Finland
Sarjan nimi: Bank of Finland. Scientific monographs. E
Suomen Pankki. Tieteelliset erillisjulkaisut. E
ISSN: 1798-1085
Sarjan numero: 52
Julkaisuvuosi: 2018
Ilmestymispäivämäärä: 31.5.2018
Sivut: 196
Asiasanat (yso): suhdannevaihtelut; asuntomarkkinat; rahapolitiikka; rahoitusmarkkinat; vakaus; asunnot; luotot; hinnat; riskit; informaatio
Hakusanat: rahoitusvakaus; makrovakauspolitiikka; makrovakaus; subprime-kriisi; luottosyklit
JEL: E32; E44; E52; E61; G11; G12; G21; R31
Muut hakusanat: financial stability; credit cycles; housing market; subprime crisis; monetary policy; macroprudential policy
Tiivistelmä: This thesis consists of an introductory chapter and three self-contained essays that apply insights from the microeconomic theory of corporate finance in a macroeconomic setting in order to explain and understand various market failures that were at the roots of the global financial crisis of 2007–2009. In particular, I study various forms of incomplete information in the credit market, and their implications on financial stability and on business cycles in the aggregate economy. I also seek to understand how monetary and macroprudential policies can be used to maintain financial stability, and how these two policies interact.Tämä väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä kolmesta itsenäisestä esseestä, joissa tarkastellaan vuonna 2007 Yhdysvalloissa puhjenneen finanssikriisin taustalla vaikuttaneita markkinahäiriöitä. Tutkimuksessani selvitän, miten erilaiset informaatio-ongelmat markkinaosapuolten välillä voivat johtaa rahoitusmarkkinoiden epävakauteen ja siten talouden suhdannevaihteluihin. Tutkin myös, miten näiden häiriöiden aiheuttamia luottosyklejä voidaan ehkäistä tai hillitä. Tällaista koko rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen tähtäävää sääntelyä kutsutaan makrovakauspolitiikaksi. Lisäksi tarkastelen rahapolitiikan ja makrovakauspolitiikan välisiä kytköksiä sekä sitä, miten korkopolitiikka osaltaan vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen.
Sisällysluettelo: The interaction of monetary and macroprudential policies An article based on this essay is forthcoming in the Journal of Money, Credit and Banking House prices, lending standards, and the macroeconomy Unpublished manuscript Learning about systematic risk in the housing market Unpublished manuscript
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
E52.pdf 3.242MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot