Information and credit cycles : Causes and consequences of financial instability

Show full item record

Title: Information and credit cycles : Causes and consequences of financial instability
Author: Silvo, Aino
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland. Scientific monographs. E
Suomen Pankki. Tieteelliset erillisjulkaisut. E
Series number: 52
Year of publication: 2018
Publication date: 31.5.2018
Pages: 196
Subject (yso): suhdannevaihtelut; asuntomarkkinat; rahapolitiikka; rahoitusmarkkinat; vakaus; asunnot; luotot; hinnat; riskit; informaatio
Keywords: rahoitusvakaus; makrovakauspolitiikka; makrovakaus; subprime-kriisi; luottosyklit
JEL: E32; E44; E52; E61; G11; G12; G21; R31
Other keywords: financial stability; credit cycles; housing market; subprime crisis; monetary policy; macroprudential policy
Abstract: This thesis consists of an introductory chapter and three self-contained essays that apply insights from the microeconomic theory of corporate finance in a macroeconomic setting in order to explain and understand various market failures that were at the roots of the global financial crisis of 2007–2009. In particular, I study various forms of incomplete information in the credit market, and their implications on financial stability and on business cycles in the aggregate economy. I also seek to understand how monetary and macroprudential policies can be used to maintain financial stability, and how these two policies interact.Tämä väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä kolmesta itsenäisestä esseestä, joissa tarkastellaan vuonna 2007 Yhdysvalloissa puhjenneen finanssikriisin taustalla vaikuttaneita markkinahäiriöitä. Tutkimuksessani selvitän, miten erilaiset informaatio-ongelmat markkinaosapuolten välillä voivat johtaa rahoitusmarkkinoiden epävakauteen ja siten talouden suhdannevaihteluihin. Tutkin myös, miten näiden häiriöiden aiheuttamia luottosyklejä voidaan ehkäistä tai hillitä. Tällaista koko rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen tähtäävää sääntelyä kutsutaan makrovakauspolitiikaksi. Lisäksi tarkastelen rahapolitiikan ja makrovakauspolitiikan välisiä kytköksiä sekä sitä, miten korkopolitiikka osaltaan vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen.
Table of contents: The interaction of monetary and macroprudential policies An article based on this essay is forthcoming in the Journal of Money, Credit and Banking House prices, lending standards, and the macroeconomy Unpublished manuscript Learning about systematic risk in the housing market Unpublished manuscript
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
E52.pdf 3.242Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record