Suomen maksutase : Laadintamenetelmät, tiedonhankinta ja vuosien 1975-92 aikasarjat

Show full item record

Title: Suomen maksutase : Laadintamenetelmät, tiedonhankinta ja vuosien 1975-92 aikasarjat
ISBN: 951-686-456-2
Author: Kariluoto, Jarmo
Organization: Suomen Pankki
Bank of Finland
Series: Suomen Pankki. A
Bank of Finland studies. A
ISSN: 1238-1683
Series number: 93
Year of publication: 1995
Publication date: 1.6.1995
Pages: 224
Subject (yso): maksutase; historia; aikasarjat; taseet; velat; sijoitukset; lainat (rahasumma); luotot
Keywords: Suomi
Abstract: Selvityksen tarkoitus on kuvata kattavasti Suomen maksutaseen laadintarnenetelmät ja tietolähteet sekä esitellä vuosien 1975-92 maksutaseen tilastoaikasarjat. Selvityksen laadinta on katsottu tarpeelliseksi lähinnä sen vuoksi, että Suomen maksutasetilastointiin on viime vuosina tehty lukuisia muutoksia ja ajan tasalla olevaa kokonaisesitystä aihepiiristä ei ole ollut saatavissa. Maksutasetilastointiin on erityisesti vaikuttanut Suomessa harjoitetun valuutansäännöstelyn purkaminen 1990-luvun alussa, minkä seurauksena maksutaseen tiedonhankinnassa on siirrytty laajalti kyselyiden käyttöön. Lisäksi maksutaseen laadintaa säätelevä kansainvälinen ohjeistus on uudistettu hiljattain: Myös huomattava osa Suomen maksutaseen historia-aikasarjoista on korjattu uusien luokitusten mukaisiksi selvityksen laadinnan yhteydessä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
A_93.pdf 9.950Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record