An assessment of current account imbalance

Show full item record

Title: An assessment of current account imbalance
Author: Peura, Tapio
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Department / Unit: Bank of Finland Economics Department
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 36/1989
Year of publication: 1989
Publication date: 18.10.1989
Published in: An earlier version of this Discussion Paper was published by the Kiel Institute ofi World Economics in May 1989 (Kiel Advanced Studies Working Paper No. 167).
Pages: 34
Subject (yso): vaihtotase; alijäämä; makrotaloustiede; kotitaloudet (organisaatiot)
Abstract: The seriousness of an external imbalance should be assessed with respect its macroeconomic connections and intertemporal nature. A current account deficit reflects differences in time of saving and investment decicions of the economic agents - the households, the companies and the publie sector - as well as the international dimensions of these decisions, made possible by liberalized capital markets. In principle, respect for intertemporal budget constraints, which bind economic units, will keep foreign indebtedness on an equilibrium path and ensure the solvency of the economy in the long term. Distor~ions relating to the functioning' of markets may, however, lead to sub-optimal consumption and investment decisions and disequilibrium. The rate of growth of foreign indebtedness should be kept within the'limits set by the solvency constraint of the economy, which depends on the real rate of interest on the foreign debt and on the growth rate of the economy.Vaihtotaseen alijäämän vakavuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon vaihtotaseen makrotaloudelliset kytkennät ja intertemporaalinen luonne. Vaihtotaseen alijäämä heijastaa talousyksiköiden - kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin - säästämis- ja investointipäätösten ajallista erisuuruutta ja maiden välisiä eroja, jotka vapaat pääomamarkkinat tekevät mahdollisiksi. Periaatteessa.talousyksiköitä sitovien budjettirajoitusten kunnioittaminen pitää ulkomaisen velkaantumisen tasapainoisella uralla ja takaa talouden maksukykyisyyden pitkällä tähtäimellä. Markkinoiden toimintaan liittyvät vääristymät voivat kuitenkin johtaa ei-optimaalisiin kulutus- ja investointipäätöksiin ja epätasapainoon. Ulkomaisen velkaantumisen kasvuvauhdin tulisi pysyä talouden maksukykyisyysrajoitteen asettamissa puitteissa, mikä riippuu velan reaalikorosta ja talouden kasvuvauhdista.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut_keskustelualoitteet_36_89.pdf 1.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record