Kontantpenningefterfrågan, betalningsmedel och teknisk utveckling

Show full item record

Title: Kontantpenningefterfrågan, betalningsmedel och teknisk utveckling
Author: Kokkola, Tom
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Finlands Bank
Department / Unit: Forskningsavdelningen vid Finlands Bank
Series: Finlands Banks diskussionsunderlag
Series number: 10/1990
Year of publication: 1990
Publication date: 4.6.1990
Pages: 96
Subject (yso): maksukortit; maksujärjestelmät; maksuvälineet; pankkiautomaatit
Keywords: pankkitekniikka; rahan määrä; rahan kysyntä; Suomi
Abstract: Undersökningen granskar betalningssystemets uppbyggnad och utveckling, speciellt den tekniska utvecklingens, institutionella förhållandens och valörsammansättningens inverkan på den cirkulerande kontantpenningmängden och dess delkomponenter. De estimerade modellerna indikerar att användningen av betalningskort har minskat allmänhetens kontantpenningefterfrågan med ca. 25 procent, medan däremot sedelautomaterna och bankernas kontantmedelkrediter har ökat bankernas kassahållning med aver 130 procent. Den internationella jämförelsen indikerar att den tekniska utvecklingens inverkan på efterfrågan- under 1970- och 1980- talet varierar från land till land, samt att den i jämförelse med Finland·har varit t.o.m. dubbelt större i vissa länder.Tutkimuksessa tarkastellaan maksujärjestelmän rakennetta, kehitystä ja erityisesti teknisen kehit~ksen, institutionaalisten tekijöiden sekä valöörivalikoiman vaikutusta liikkeessä olevan käteisrahan ja sen alaerien kysyntään. Estimoidut mallit osoittavat mm. että maksukortit ovat vähentäneet yleisön käteisrahan kysyntää Suomessa noin 25 prosenttia, kun taas seteliautomaatit ja pankkien käteisvaraluotto on lisännyt pankkien kassanpitoa yli 130 prosenttia. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että teknisen kehityksen vaikutus kysyntään 1970- ja 1980-luvuilla on vaihdellut maittain ja se on joissakin maissa ollut Suomeen verrattuna jopa kaksinkertainen.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut_keskustelualoitteet_10_90.pdf 4.222Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record