Kotitalouksien varallisuuden koostumus, tuotot ja verotus Suomessa vuosina 1960-89

Show full item record

Title: Kotitalouksien varallisuuden koostumus, tuotot ja verotus Suomessa vuosina 1960-89
Author: Takala, Kari ; Kostiainen, Seppo ; Hämäläinen, Timo
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Department / Unit: Suomen Pankin Kansantalouden osasto
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 13/1991
Year of publication: 1991
Publication date: 24.7.1991
Pages: 96
Subject (yso): kotitaloudet (organisaatiot); varallisuus; verotus; asunnot; sijoitukset
Keywords: Suomi
Abstract: Tähän tutkimukseen on koottu aikasarjat kotitalouksien varallisuuden jakautumisesta eri sijoituskohteisiin vuosina 1960 - 89. Varallisuus on pyritty arvioimaan mahdollisimman kattavasti markkinahintaisena. Varallisuuserille on laskettu nimelliset, reaaliset ja verojenjälkeiset tuotot. Suomessa käynnistyi 1980-luvulla varallisuusportfolion diversifioiminen, jonka seurauksena rahoitusvarallisuuden suhteellinen osuus kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta kasvoi. Aikatalletusten ja osakkeiden portfolio-osuudet lisääntyivät selvästi. Samanaikaisesti asunto varallisuuden osuus kotitalouksien reaalivarallisuudesta tuli entistäkin hallitsevammaksi. Keskeisimpänä syynä kotitalouksien varallisuusportfolion rakenteen muuttumiseen on ollut kotitalouksien likviditeettirajoitusten poistuminen ja sijoitusvaihtoehtojen monipuolistuminen 1980-luvulla.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut_keskustelualoitteet_13_91.pdf 4.481Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record