Pankkien taseen ulkopuolisen toiminnan rakenne ja kehitys vuosina 1989-1992

Show full item record

Title: Pankkien taseen ulkopuolisen toiminnan rakenne ja kehitys vuosina 1989-1992
Author: Savela, Juha
Organization: Bank of Finland
Suomen Pankki
Department / Unit: Rahoitusmarkkinaosasto
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 38/1992
Year of publication: 1992
Publication date: 18.11.1992
Pages: 30
Subject (yso): taseet; riskit
Keywords: pankkitoiminta; Suomi
Abstract: Tämän keskustelualoitteen tavoitteena on kuvata pankkien taseen ulkopuolisen toiminnan laajuutta, rakennetta ja sen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Pankit ovat perinteisesti tarjonneet asiakkailleen myös muita kuin taseeseen. sisältyviä palveluja. 1980-luvun lopulla nähtiin, että uudet raha- ja valuuttamarkkinainstrumentit lisäsivät entisestään pankkien taseeseen kirjaamattomia sopimuksia ja sitoumuksia. Samalla alettiin tiedostaa toiminnan tulosvaikutusten lisäksi siihen liittyvät riskit. Suomen Pankki on pyytänyt 31.12.1989 alkaen valuuttapankeilta tiedot niiden taseen ulkopuolisen toiminnan määrästä. Aineiston avulla on mahdollista selvittää erilaisten taseen ulkopuolisten palveluiden rakenne, kotimaisen ja ulkomaisen toiminnan määrä, valuuttamääräisen toiminnan osuus ja eri pankkien markkinaosuudet. Suomen Pankin keräämä aineisto on myös kansainvälisesti vertaillen varsin kattava. Koska taseen ulkopuolisen toiminnan volyymitietoihin kohdistuu myös laajempaa mielenkiintoa, julkaistaan tässä keskustelualoitteessa keskeisimmät tiedot suomalaisten valuuttapankkien taseen ulkopuolisesta toiminnasta. Koska pankkikohtaiset tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomen Pankin käyttöön, esitetään tässä yhteydessä vain kaikkien valuuttapankkien yhteenlasketut luvut.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rahoitusmarkkin ... ustelualoitteita_38_92.pdf 1.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record