Sarja D – Series D (SP) (1963-1994)

 

Suomen Pankin julkaisujen sarja D sisältää analyyttisiä tutkimuksia suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi vuosilta 1963-1994.

Recent Submissions

 • Brusila, Eija (1994)
  Suomen Pankki. D 80
  Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa arvopaperikauppojen nettouttaviin selvitysjärjestelmiin sovellettava voimassaoleva lainsäädäntö. Tutkimuksen keskeinen teema on nettoutus, mutta monet esille tulevat ongelmat koskevat myös yleisesti arvopapereiden selvitystä. Arvopaperikauppojen nettoutuksen vaikutukset ulottuvat useille oikeudenaloille, mutta tutkimuksessa tarkastellaan nettoutusta yksityisoikeuden kannalta. Maksukyvyttömyyden aiheuttamien epäselvien tilanteiden vuoksi konkurssioikeudelliset säännökset ovat kuitenkin korostetusti esillä. Tutkimuskohteen ulkopuolelle on rajattu vero-oikeudellisten säännösten vaikutukset eri nettoutustyyppejä vertailtaessa sekä arvopaperikauppojen sopimusehtoja laadittaessa.
 • Ripatti, Antti (1994)
  Bank of Finland. Series D 79
  The study is organized in four parts as follows: In part 1, we survey the theoretical models of the demand for money and derive a dynamic framework. Part 2 presents the econometric methods to be used in part 4 of the study. The data and the institutions as well as earlier results and testable hypotheses are presented in part 3.
 • Kinnunen, Helvi (1993)
  Suomen Pankki. D 78
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten teollisuusyritysten kansainvälistymistä kaksivaiheisena prosessina. Yrityskohtaista poikkileikkausaineiston avulla etsitään vastausta kysymyksiin: - Mitkä yritykset kansainvälistyvät? - Mitkä tekijät määräävät ulkomaisen tuotannon määrän ja suuntautumisen?
 • Vesala, Jukka (1993)
  Bank of Finland. Series D 77
  The aim of this study is to survey the competitive and structural effects of European finanGial integration on banking in the forthcoming European Economic Area, where legal impediments to free cross-border provision of banking services will be largely abolished by the legal measures adopted in the EC. The Single Banking Market came into being in the EC on 1 January 1993, and will be extended to inc1ude the EFTA countries when the EEA Agreement enters into force, with the exception of Swizerland, where the agreement has been rejected in a national referendum. A further aim is to comment on the potential industry-specific efficiency and welfare gains and thei! distribution across countries, which are contingent on the expected competitive and structural consequences of banking integration. These gains constitute the basic economic motive behind the Intemal Market Programme of the EC. Insurance firms and other non-bank financial institutions are exc1uded from the study.
 • Lahdenperä, Harri (1991)
  Bank of Finland. Series D 76
  The aim of this study is to analyze the female labour supply. In Finland very little work has thus far been done on the cross-section analysis of the labour supply. Even though our study focuses on the estimation of labour supply functions we also estimate a wage' equation which gives us information about the effects on hourly wage rates of education, age, work experience and occupational status. Cross-section analysis of hourly wage determination has thus far been almost non-existent in Finland. Lilja & Vartia (1980) studied the effects of education on household income using the 1971 Household Survey data. The labour supply studies mentioned above also contain estimated wage equations which, however, are not as detailed as in our study. Our study is largely based on a stochastic choice approach, and we utilize various econometric techniques. Special attention is devoted to the estimation of wage and income elasticities, as well as to the effects of fixed working costs and progressive taxes on the female labour supply in Finland. We use microdata from 1980 and concentrate on married women because in the last ten years the most important changes in the labour supply have taken place in this group and because other empirical studies of labour supply have pointed to this group as being the most sensitive to economic incentives.