Ulkomaankaupan substituutiojoustojen teoriasta ja mittaamisesta

Show full item record

Title: Ulkomaankaupan substituutiojoustojen teoriasta ja mittaamisesta
Author: Sivander, Jouko
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 11
Year of publication: 1965
Publication date: 2.5.1965
Pages: 99
Subject (yso): ulkomaankauppa; kysyntä; joustot; hinnat; ekonometria; mittaus; estimointi
Abstract: Tutkimuksen juoni ja eteneminen on lyhyesti kerrottuna seuraava- II luvussa johdetaan käsiteltävä substituutiojoustoparametri lähtemällä tavallisesta kysynnän hintajoustosta- Samalla konstruoidaan kysyntäfunktio, jossa tämä parametri esiintyy. III luvussa esitetään tämän kysyntäfunktion tulkintateoria tarkastelemalla sen soveltuvuutta ekonometrisesti testattavaksi malliksi.Tämä luku muodostaa tutkimuksen "teoreettisen" osan, jossa käsitellään etenkin suhteellisten hintojen vaikutusta ulkomaankaupan jakaantumiseen sekä niitä olettamuksia, joiden vallitessa hintamekanismin voidaan sanoa toimivan.Vaikka teoreettisella tarkastelulla onkin pääpaino, on huomiota kiinnitetty myös siihen, voidaanko muutoksia todella mitata. Varsinaisen "empiirisen" osan muodostaa IV luku, jossa tulevat esille käytetyt estimointimenetelmät ja niiden kritiikki.Tämä luku on koetettu tehdä mahdollisimman havainnolliseksi ja joustoparametri saa siinä aivan uutta valaistusta, kun lähtökohtana on olemassa oleva tilastoaineisto.IV luvussa käsitellään myös estimoinnissa esiintyviä virheitä ja tarkastellaan eri menetelmien soveltuvuutta virheiden minimoinnin kannalta.Empiiristen tulosten yhteydessä tarkastellaan vielä lyhyesti, mitä muita tekijöitä kuin hinta vaikuttaa kilpailevien maiden vienteihin eli sellaisia seikkoja, joiden valossa estimaatit vasta , saavat oikean sisällön. Koko tutkimus on oikeastaan malliesimerkki kansantaloustieteen mittaamisproblematiikasta, operationaalisen teorian kehittelystä ja empiirisistä mittaamisongelmista.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_11.pdf 4.704Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record