Indeksivaateet valintakohteina

Show full item record

Title: Indeksivaateet valintakohteina
Author: Puumanen, Kari
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 19
Year of publication: 1968
Publication date: 1.3.1968
Pages: 190
Subject (yso): raha; inflaatio; korko; talletukset; rahoitus; indeksit
Abstract: Suomen rahoitusmarkkinoilla on indeksisidonnaisuusinstituution synnyttäneenä voimana ollut ennen muuta reaalikorkoajattelun ja rahanarvoabstraktion varaan rakennettu inflaatiosuoja-argumentti. Tämä voimakkaan normatiiviseen asennoitumiseen johtava motivaatiolähde on myös ollut esteenä indeksisidonnaisuuden kehittymiselle rahoitusmarkkinasubjektien valintakenttää laajentavana ja riskiä eliminoivana instituutiona.Tältä kannalta olisi oleellista ei indeksisidonnaisuus sinänsä vaan mahdollisimman vapaan valinnan sallivien kaksoisluottomarkkinain olemassaolo. Varsinkin luoton kysynnän kannalta tarkasteltuna ovat rahoitusmarkkinamme tässä suhteessa vielä sangen puutteelliset. Tämän tutkimuksen eräänä pääteemana on ollut osoittaa inflaatiosuoja-argumentin selvä realistisuuden puute.Luvussa 2 tuotiin esille reaalikorkoajattelun virheellisyys ja luvussa 3 rahanarvoabstraktion soveltumattomuus varallisuuden inflaatioredistribuutiota koskevissa kysymyksissä.Nyt esiin tuotu tallettajien heikko elinkustannusinflaation ennakointikyky osoittaa sekin inflaatiosuojaargumentin epärealistisuutta.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_19.pdf 8.417Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record