Työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939

Show full item record

Title: Työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939
Author: Helelä, Timo
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 21
Year of publication: 1969
Publication date: 1.6.1969
Pages: 341
Subject (yso): työvoima; politiikka; taloushistoria; työmarkkinat; teollisuus; palkat; yhteiskunta; ammattiyhdistysliike
Abstract: Esillä olevassa tutkimuksessa on lähdetty siitä käsityksestä, että työmarkkinakysymyksiä käsittelevien yleistävien ja synteettisten esitysten aikaansaamiseksi olisi saatava tehdyksi tietty peruskartoitus.Tutkimusaihe on sen vuoksi rajoitettu käsittämään työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939. Tutkimustehtäväksi on asetettu kehityksen seuraaminen ja työnseisausten asettaminen puitteisiin, joita voitaisiin nimittää sosio-ekonomisiksi. Tarkoituksena ei siis ole ollut yleistyksien aikaansaaminen eikä annettujen hypoteesien testaaminen, vaan erään yleistäkin mielenkiintoa herättäneen ilmiön ja siihen liittyvien tekijöiden selvittäminen. Rakenteeltaan ja käsittelytavaltaan työ jakautuu periaatteessa kahteen osaan. Toisessa luvussa on virallisten työnseisaustilastojen antamissa rajoissa pyritty yleiskuvan luomiseen, kehityksen seuraamiseen ja valittujen ajanjaksojen erikoisluonteen tarkasteluun. Kolmannesta luvusta eteenpäin suoritetaan käsittely perioditarkasteluna.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
D_21_I_osa.pdf 10.81Mb PDF View/Open Ensimmäinen osa
D_21_II_osa.pdf 11.38Mb PDF View/Open Toinen osa

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record