Tuotanto, hinnat ja tulot Suomen kansantalouden ekonometrisessa kokonaismallissa

Show full item record

Title: Tuotanto, hinnat ja tulot Suomen kansantalouden ekonometrisessa kokonaismallissa
Author: Halttunen, Hannu
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 30
Year of publication: 1972
Publication date: 1.9.1972
Published in: Kansantaloustieteen lisensiaattitutkimus Helsingin yliopistossa 1972. Julkaistaan tiedonantona käynnissä olevasta tutkimuksesta. Tutkimus liittyy osana Suomen kansantalouden ekonometrisen mallin rakentamiseen, josta on jUlkaistu kaksi aikaisempaa osaraporttia (D:28 ja D: 29).
Pages: 131
Subject (yso): ekonometria; ekonometriset mallit; makrotaloustiede; tuotanto; hinnat; palkat; tulonjako
Abstract: Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa suoritettavalle Suomen kansantalouden ekonometrisen neljännesvuosimallin rakentamiselle on ominaista tarkoituksenmukaisen työnjaon soveltaminen. Tällöin on ensinnäkin kansantalous jaettu lohkoihin, joiden rakentamisesta vastaavat eri tutkijat. Toisaalta mallilIe asetettavat vaatimukset lyhyen aikavälin ennustekäytön ja politiikkasimuloinnin muodossa ovat niin moninaiset, että yhden henkilön on yksin lähes mahdotonta hallita koko mallinrakennusprosessin kulku teorianmuodostuksen, parametrien estimoinnin ja mallin validaation kautta itse mallin varsinaiseen käyttöön. Näin ollen työnjakoa on sovellettu sekä vertikaalisesti, mallin eri lohkojen kesken, että horisontaalisesti, ajassa etenevänä prosessina.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_30.pdf 3.629Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record