Ekonometrinen tutkimus Suomen rahamarkkinoista

Show full item record

Title: Ekonometrinen tutkimus Suomen rahamarkkinoista
Author: Pohjola, Immo
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 35
Year of publication: 1974
Publication date: 1.2.1974
Pages: 131
Subject (yso): rahamarkkinat; ekonometria; ekonometriset mallit
Keywords: rahan kysyntä; rahan määrä; Suomi; pankkitoiminta
Abstract: Seuraavassa esitetään aluksi rahateoriaa siltä osin kuin se koskee mallin rakentamista ja sitten selostetaan eräiden muiden maiden empiir.isiä rahamarkkinamalleja, joita on saatu käytettäväksi. Tämän jälkeen hahmotetaan Suomen rahamarkkinamallin kehikko .ja yhtälöt spesifioidaan ja estimoidaan. Estimoiduista yhtälöistä kootaan erilaisin oletuksin toimivia rahamarkkinakokonaisuuksia, minkä jälkeen käsitellään rahamarkkinoiden vaikutuskanavia kansantalouden reaalipuolen kehitykseen. Lopuksi esitetään lyhyesti eräitä parannusmahdollisuuksia rahamarkkinamalliin. Käytettävä aineisto sekä estimointimenetelmät selostetaan liitteissä. Tässä yhteydessä mainittakoon kuitenkin, että aineisto on neljännesvuosipohjaista ja kausipuhdistettua. Estimointiperiodi on 1958 - 1968.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_35.pdf 4.184Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record