Ekonometrinen tutkimus finanssipolitiikan vaikutuksista

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Willman, Alpo
dc.date.accessioned 2018-08-08T07:27:39Z
dc.date.available 2018-08-08T07:27:39Z
dc.date.issued 1976
dc.identifier.isbn 951-686-028-1
dc.identifier.issn 0355-6042
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15793
dc.description.abstract Tämä tutkimus keskittyy kokonaismallin julkisen talouden lohkon esittelyyn sekä erilaisten finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutusten mittaamiseen. Tutkimus on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa, joka muodostuu luvuista II - VI, rakennetaan julkisen talouden lohkolIe malli ja esitellään lohkon kytkennät kokonaismallin muihin osiin. Lohko muodostuu välittömien verojen kantoa kuvaavasta systeemistä sekä valtiontalouden, kansaneläkelaitoksen ja kuntien talouden osalohkoista. Sekä julkiset tulot että menot on melko pitkälle disaggregoitu ja niiden kehitystä on pyritty selittämään toisaalta julkisen vallan kontrollissa olevien päätösmuuttujien ja toisaalta kokonaismallin kannalta endogeenisten muuttujien avulla. Koska tulosten luotettavuus riippuu käytettävän menetelmän validisuudesta, tutkitaan toisessa vaiheessa kokonaismallin ennustekykyä. Tarkastelu suoritetaan ns. ex post ennusteiden valossa, jolloin ennalta määrätyistä muuttujista käytetään niiden toteutuneita arvoja. Kokonaismallin ennustekykyä käsitellään tutkimuksen VII luvussa. VIII luvussa, jossa kuvataan tutkimuksen kolmatta vaihetta, esitetään erilaisten finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutusten mittaamista. Niitä mitataan toisaalta keskeisten kokonaistaloudellisten tavoitemuuttujien kannalta ja toisaalta valtion budjetti tasapainon kannalta. Myös valtion tulojen ja menojen erotuksena syntyvän valtion rahoitustarpeen rahoitusmarkkinoiden kautta tapahtuvan vaikutuksen suuruutta tutkitaan.
dc.format.extent 227
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject Suomi
dc.title Ekonometrinen tutkimus finanssipolitiikan vaikutuksista
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201808081923
dc.series.name Suomen Pankki. D
dc.series.year 1976
dc.series.number 38
dc.date.publication 1.1.1976
dc.subject.yso julkinen talous
dc.subject.yso finanssipolitiikka
dc.subject.yso taloudelliset vaikutukset
dc.subject.yso verotus
dc.subject.yso ekonometria

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_38.pdf 7.172Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record