Muuttoliike, työhön osallistuminen ja suhdanteiden eteneminen työllisyydessä

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Hilpinen, Jorma
dc.date.accessioned 2018-08-08T07:49:23Z
dc.date.available 2018-08-08T07:49:23Z
dc.date.issued 1976
dc.identifier.isbn 951-686-030-3
dc.identifier.issn 0355-6042
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15796
dc.description.abstract Selvityksen ensimmäinen luku käsittelee työvoiman kysynnän alueellista tasapainottomuutta. Vuoden 1973 jakautumat antavat kuvan tuotantotoiminnan keskittymistä ja sen alueellisia vaikutuksia työttömyyteen. Kansantalouden rakennemuutosten voimakkuutta havainnollistavat myös vertailut vuosien 1963 ja 1973 työllisyystietojen välillä. Toisessa luvussa tarkastellaan alueiden välisiä ja maasta pois suuntautuneita muuttovirtoja sekä mm. alueellisten koulutusrakenteiden vaikutusta muuttoon. Eri alueilla tapahtuneiden väestön ikärakenteiden muutosten avulla pyritään selvittämään maassa- ja maastamuuton tulevaisuuden näkymiä. Kolmannessa luvussa käsitellään työvoimaosuuksien vaihtelua eri alueilla ja eri ikäryhmissä. Vaihtelu on läheisessä yhteydessä tapahtuneisiin rakennemuutoksiin ja työvoimaosuuksiin vaikuttavia tekijöitä etsitään sekä työvoiman kysynnän että tarjonnan puolelta. Viime vuosina työvoimaosuudet ovat tuoneet työllisyyteen huomattavasti enemmän vaihtelua kuin työttömyys, joten ansiotyöhön osallistumiseen liittyvän käyttäytymisen pohtiminen on tärkeää. Lopuksi etsitään aikasarja-analyysin avulla työllisyysmuuttujien välisiä suhdannevaihtelun ajoittumiseroja. Analyysilla tähdätään keskeisten muuttujien vaihtelujen aikaerojen selvittämiseen sekä työllisyyssuhdanteiden sektoreittaisen ja alueellisen etenemistapahtuman kuvaamiseen. Analyysin avullatarkastellaan myös työttömyyden ja työllisyyden sopeutumista työvoiman kysynnän muutoksiin sekä sektoreittain että alueittain. Aikasarja-analyysin tuloksia on kuitenkin tulkittava varoen ja melko kaavamaisen tutkimusmenetelmän heikkoudet muistaen.
dc.format.extent 77
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. D
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.title Muuttoliike, työhön osallistuminen ja suhdanteiden eteneminen työllisyydessä
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201808071919
dc.series.name Suomen Pankki. D
dc.series.year 1976
dc.series.number 39
dc.date.publication 1.2.1976
dc.subject.yso työllisyys
dc.subject.yso työttömyys
dc.subject.yso suhdannevaihtelut
dc.subject.yso alueet
dc.subject.yso muuttoliike
dc.subject.yso aikasarja-analyysi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_39.pdf 2.637Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record