Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla
Tekijä: Pesola, Jarmo
Julkaisija: Suomen Pankki
Sarjan nimi: Suomen Pankki. D
Sarjan numero: 60
Julkaisuvuosi: 1985
Ilmestymispäivämäärä: 1.2.1985
Sivumäärä: 187
Asiasanat (yso): yritykset; suhdannevaihtelut; investoinnit; varastointi
Hakusanat: varastoinvestoinnit
Tiivistelmä: Tutkimuksen aluksi luvussa 2 käydään ensiksi katsauksenomaisesti läpi varastoinvestointiteorian kehitys tähän mennessä. Katsauksessa pyritään hahmottelemaan ja esittelemään varastoinvestointitutkimuksen pääsuunnat. Luvussa 3 kehitetään estimoitava varastoinvestointimalli, joka perustuu yrityksen voitonmaksimointikäyttäytymiseen intertemporaalisen substituutiomahdollisuuden vallitessa. Luvussa 4 muodostetaan selitysmallin muuttujien empiiriset vastineet, joista useimmat on jouduttu laatimaan varta vasten tämän tutkimuksen tarpeisiin puutteellisen neljännesvuositilastoaineiston vuoksi samoin tutkimuksessa esitellään sellaiset sovellettavat odotushypoteesit, jotka perustuvat yrityksen rationaaliseen käyttäytymiseen. Luvussa 5 käsitellään aluksi muuttujien aikasarjaominaisuuksia ja todetaan, että intertemporaalisen substituution oletusta voidaan käyttää. Sen jälkeen estimoidaan täsmennetyt mallit, joiden ekonometrisia ominaisuuksia tutkitaan erilaisin testein.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
D_60.pdf 5.937MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot