Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla

Visa fullständig post

Titel: Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla
Författare: Pesola, Jarmo
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankki. D
Serienumber: 60
Utgivningsår: 1985
Utgivningsdatum: 1.2.1985
Sidor: 187
Subject (yso): yritykset; suhdannevaihtelut; investoinnit; varastointi
Nyckelord: varastoinvestoinnit
Abstrakt: Tutkimuksen aluksi luvussa 2 käydään ensiksi katsauksenomaisesti läpi varastoinvestointiteorian kehitys tähän mennessä. Katsauksessa pyritään hahmottelemaan ja esittelemään varastoinvestointitutkimuksen pääsuunnat. Luvussa 3 kehitetään estimoitava varastoinvestointimalli, joka perustuu yrityksen voitonmaksimointikäyttäytymiseen intertemporaalisen substituutiomahdollisuuden vallitessa. Luvussa 4 muodostetaan selitysmallin muuttujien empiiriset vastineet, joista useimmat on jouduttu laatimaan varta vasten tämän tutkimuksen tarpeisiin puutteellisen neljännesvuositilastoaineiston vuoksi samoin tutkimuksessa esitellään sellaiset sovellettavat odotushypoteesit, jotka perustuvat yrityksen rationaaliseen käyttäytymiseen. Luvussa 5 käsitellään aluksi muuttujien aikasarjaominaisuuksia ja todetaan, että intertemporaalisen substituution oletusta voidaan käyttää. Sen jälkeen estimoidaan täsmennetyt mallit, joiden ekonometrisia ominaisuuksia tutkitaan erilaisin testein.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
D_60.pdf 5.937Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post