Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Pesola, Jarmo
dc.date.accessioned 2018-08-08T13:02:13Z
dc.date.available 2018-08-08T13:02:13Z
dc.date.issued 1985
dc.identifier.isbn 951-686-109-1
dc.identifier.issn 0355-6042
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/15819
dc.description.abstract Tutkimuksen aluksi luvussa 2 käydään ensiksi katsauksenomaisesti läpi varastoinvestointiteorian kehitys tähän mennessä. Katsauksessa pyritään hahmottelemaan ja esittelemään varastoinvestointitutkimuksen pääsuunnat. Luvussa 3 kehitetään estimoitava varastoinvestointimalli, joka perustuu yrityksen voitonmaksimointikäyttäytymiseen intertemporaalisen substituutiomahdollisuuden vallitessa. Luvussa 4 muodostetaan selitysmallin muuttujien empiiriset vastineet, joista useimmat on jouduttu laatimaan varta vasten tämän tutkimuksen tarpeisiin puutteellisen neljännesvuositilastoaineiston vuoksi samoin tutkimuksessa esitellään sellaiset sovellettavat odotushypoteesit, jotka perustuvat yrityksen rationaaliseen käyttäytymiseen. Luvussa 5 käsitellään aluksi muuttujien aikasarjaominaisuuksia ja todetaan, että intertemporaalisen substituution oletusta voidaan käyttää. Sen jälkeen estimoidaan täsmennetyt mallit, joiden ekonometrisia ominaisuuksia tutkitaan erilaisin testein.
dc.format.extent 187
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Suomen Pankki. D
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject varastoinvestoinnit
dc.title Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa : Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981 neljännesvuosiaineistolla
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201808081954
dc.series.name Suomen Pankki. D
dc.series.year 1985
dc.series.number 60
dc.date.publication 1.2.1985
dc.subject.yso yritykset
dc.subject.yso suhdannevaihtelut
dc.subject.yso investoinnit
dc.subject.yso varastointi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_60.pdf 5.937Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record