Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2012–2016

Show full item record

Title: Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2012–2016
Parallel title: Statistikundersökning om trafikförsäkringen 2012–2016
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Series: Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta
Year of publication: 2018
Publication date: 7.9.2018
Published in: Julkaisuun tehty korjauksia 28.11.2019, katso s. 2–3.
Pages: 12
Subject (yso): vakuutuslaitokset; maksut; kannattavuus; liikenne; liikennevakuutus; vakuutus
Keywords: Suomi
Abstract: Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastotutkimus perustuu vuosilta 2012–2016 kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään taulukoita, kuvioita ja laskelmia koskien vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tulosta ja tunnuslukuja. Tulostiedot esitellään sekä yhteenlasketuista tiedoista että yhtiökohtaisesti. Tilastotutkimuksen yhteydessä julkaistavassa Excel-tiedostossa on tulostietojen tarkempi erittely.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Liikennevakuutu ... tiokohtaiset_tulokset.xlsx 149.8Kb Microsoft Excel View/Open
Liikennevakuutuksen_tilastotutkimus_2012-2016.pdf 391.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record