Pankkivaltuusmiesten pöytäkirja 10.10.1919 ja liitteet