Finlands Banks årsberättelse 2018

Show full item record

Title: Finlands Banks årsberättelse 2018
Organization: Finlands Bank
Series: Finlands Banks årsberättelse
ISSN: 1456-5781
Series year: 2018
Year of publication: 2019
Publication date: 26.4.2019
Pages: 178
Subject (yso): vuosikirjat
Keywords: Suomen Pankki
Table of contents: CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 PENNINGPOLITIK 8 FINANSIELL STABILITET 34 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 47 PENGAR OCH BETALNINGAR 66 TILLGÅNGSFÖRVALTNING OCH SAMHÄLLSANSVAR 82 BOKSLUT 118 BOKSLUT 119 RESULTATRÄKNING 122 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 124 REDOVISNINGSPRINCIPER 125 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 132 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 153 BOKSLUTSBILAGOR 163 NOTER OM RISKHANTERINGEN 165 REVISIONSBERÄTTELSE 171 UTLÅTANDE OM REVISION I ENLIGHET MED ARTIKEL 27 I STADGAN FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN 172 ORGANISATION 175
Link: https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2018/hem/
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Finlands-Banks-Arsberattelse-2018.pdf 28.74Mb PDF View/Open
Finlands-Banks-Bokslut-2018.pdf 1.420Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record