Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2018

Show full item record

Title: Direktionens berättelse till bankfullmäktige om Finansinspektionens verksamhet 2018
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Year of publication: 2019
Publication date: 5.7.2019
Pages: 20
Keywords: Finanssivalvonta; Vuosikertomukset
Table of contents: Direktionen . . . 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2018 . . . 5 Läget på finansmarknaden . . . 6 Finansinspektionens strategi . . . 9 Bankfullmäktiges berättelse 2017 . . . 10 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2018 . . .13 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen . . .13 2 Högklassig och effektiv . . .15 3 Sakkunnig och uppskattad . . .15 Årligt hörande av finansmarknaden . . .16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2019 . . . 17
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
direktionens_be ... l_bankfullmaktige_2018.pdf 951.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record