Finland's exchange rate regime and European integration

Show full item record

Title: Finland's exchange rate regime and European integration
Author: Kotilainen, Markku ; Peura, Tapio
Organization: Bank of Finland
Department / Unit: Bank of Finland Economics Department
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 33/1988
Year of publication: 1988
Publication date: 17.12.1988
Pages: 47
Subject (yso): valuuttapolitiikka; integraatio; valuuttakurssit; taloudelliset mallit; integraatio -- Eurooppa
Keywords: Suomi; Suomen Pankki
Other keywords: exchange rate regimes; Finland; European integration
Abstract: Finland's participation in the deepening European integration means a considerable change in her economic policy setting. Liberalization of capital movements and financial services will increase interest and exchange rate sensitivity. To maintain stability, tighter coordination of economic policies is required. The integration of Finland's foreign trade and the markets of the factors of production with the EC will cause pressures to adjust Finland's exchange rate regime to the changing conditions. Of the available alternatives participation in the European Monetary System (EMS) would seem to be excluded for political reasons. In practice, the alternatives to be considered are the pegging of the markka to the ECU basket of the EC countries, or the increase of the weight of the EC countries' currencies in the present basket. At the moment there is no need for changing the weights. The need for change would, however, increase if other EFTA countries joined the EMS or pegged their currencies to the ECU, or if the importance of the US dollar for the Finnish economy substantially decreased.Suomen osallistuminen tiivistyvään Euroopan integraatioon merkitsee tuntuvaa muutosta talouspolitiikan toimintaympäristössä. Pääomanliikkeiden ja rahoituspalvelujen vapauttaminen lisää korko- ja valuuttakurssiherkkyyttä. Vakauden säilyttäminen vaatii talouspoliittisen koordinaation tiivistämistä yleisesti. Suomen ulkomaankaupan ja tuotannontekijämarkkinoiden integroituminen Euroopan yhteisöön aiheuttaa paineita Suomen valuuttakurssijärjestelmän sopeuttamiseksi muuttuvaan ympäristöön. Periaatteessa käytettävissä olevista vaihtoehdoista osallistuminen Euroopan valuuttajärjestelmään EMS:iin ei poliittisista syistä voine tulla kysymykseen. Käytännössä harkittavaksi jäävät vaihtoehdot ovat tällöin markan sitominen EY-maiden ECU-valuuttakoriin tai nykyisen korin muuttaminen niin, että EY-maiden valuutoilla on siinä nykyistä suurempi paino. Tällä hetkellä painojen muuttamiseen ei ole tarvetta. Muutoksen tarve kuitenkin lisääntyisi, jos muut Efta-maat liittyisivät EMS:iin tai sitoisivat valuuttansa ECU:un tai jos USA:n dollarin merkitys Suomen kansantaloudelle vähenisi oleellisesti.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut keskustelualoitteet_33_88.pdf 47.85Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record