Why break down centralized bargaining?

Show full item record

Title: Why break down centralized bargaining?
Author: Tyrväinen, Timo
Organization: Bank of Finland
Department / Unit: Bank of Finland Economics Department
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Series number: 22/1989
Year of publication: 1989
Publication date: 22.6.1989
Pages: 24
Subject (yso): tulopolitiikka; palkat; työmarkkinajärjestöt; inflaatio
Keywords: sopimusneuvottelut; Suomen Pankki
Abstract: This paper reviews recent research on different modes of bargaining and their impact on economic performance. The aim is to examine whether a shift from a centralized bargaining procedure towards a less centralized mode would be favourable. The case is discussed in the special Scandinavian context where the relevant option is a shift from highly centralized wage bargaining to permanent industry-level bargaining. We wish to find out whether any of the existing research using a variety of models - both theoretical and empirical ones would support the proposed shift. We did not find any strong argument in favour of it.Tässä artikkelissa esitetään katsaus neuvottelukäytännön ja taloudellisen menestyksen suhdetta pohtivaan kirjallisuuteen. Vastausta etsitään kysymykseen, olisiko skandinaavisessa talousympäristössä edullista siirtyä keskitetyssä sopimuskäytännöstä toimialatason neuvotteluihin. Tavoitteenamme on selvittää, antaako olemassa oleva tutkimus, joka soveltaa erilaisia - sekä teoreettisia että empiirisiä - malleja, tukea siirtymiselle pysyvään liittotason neuvottelukäytäntöön. Huomiota kohdistetaan hajautettujen sopimusten potentiaalisen eriaikaisuuden vaikutuksiin. Toisaalta analysoidaan keskitetyn sopimusjärjestelmän inflaatiota ruokkivia ominaisuuksia. Lopuksi korostetaan sitä, että suuret valtakunnalliset liitot joutuvat ottamaan huomioon ratkaisujensa aiheuttamat kustannukset. Toimialatasolla toimivat liitot voivat pitää kokonaistaloudellisia vaikutuksia kannaltaan eksogeenisina. Yhteenvetona todetaan, että olemassa oleva tutkimus ei anna ainoatakaan vahvaa perustelua keskitetyn järjestelmän romuttamiselle ja pysyvään toimialatason sopimustoimintaan siirtymiselle.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut keskustelualoitteet_22_89.pdf 26.27Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record