The development of external balances in the nordic countries

Show full item record

Title: The development of external balances in the nordic countries
Author: Peura, Tapio ; Kollster, Uwe
Organization: Bank of Finland
Department / Unit: Bank of Finland Economics Department
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 24/1989
Year of publication: 1989
Publication date: 4.7.1989
Pages: 37
Subject (yso): vaihtotase; häiriöt
Keywords: Suomen Pankki; Suomi; Tanska; Norja; Ruotsi; Pohjoismaat
Abstract: Vaihtotase on ollut talouspolitiikan huolenaiheena kaikissa Pohjoismaissa 1980-luvulla. Tanskalla on ollut pysyvä, verrattain suuri alijäämä ja ulkomaanvelka on noussut korkeaksi. Tämä on edellyttänyt rajoittavaa talouspolitiikkaa jo vuosia. Suomessa muita maita nopeampi talouskasvu on heikentänyt ulkoista tasapainoa vähitellen ja nähtävissä oleva velkaantumiskehitys on noussut talouspolitiikan keskeiseksi huoleksi. Norjan vaihtotase kääntyi suurista ylijäämistä selvästi alijäämäiseksi 1980-luvun puolivälissä öljyn hinnan laskun seurauksena. Tämä on aiheuttanut sopeutumisongelmia koko taloudessa. Ruotsi on kireällä talouspolitiikalla onnistunut tasapainottamaan sekä julkisen talouden että vaihtotaseen. Ulkomaisen velkaantumisen, palvelutaseen heikkenemisen ja tulonsiirtojen kasvun ·seurauksena vaihtotaseeseen on syntynyt kaikissa Pohjoismaissa "rakenteellinen" alijäämäosa, mikä vastaa noin kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaihtotaseen tasapainon parantaminen edellyttäisi tuntuvaa ylijäämää tavaroiden kaupassa, mikä puolestaan edellyttäisi taloudellisen aktiviteetin heikentymistä suhteessa muihin maihin.External balance has been a concern for economic policy in all the Nordic countries in the 1980s. Denmark has had a permanent, relatively deep deficit in the current account and Denmark's net foreign debt has risen to a fairly high level. This has necessitated a restrictive economic policy for years. In Finland, faster economic growth than in other countries has gradually weakened external balance, and a foreseeable increase in foreign indebtedness has become the main concern of economic policy. In Norway, the current account turned from high surpluses into wide deficits in mid-1980s as a result of the fall in the price of oil. This caused severe adjustment problems in the whole economy. Sweden has succeeded in balancing the public sector finances and the current account by tight economic policies. As a result of increased foreign indebtedness, a weakening in the balance of services and an increase in transfers abroad, a "structural" deficit component has emerged in the current account of every Nordic country, corresponding to about 3 per cent of GOP. Accordingly, the improvement of the external balance would require a sizeable surplus in merchandise trade, which in turn would call for a weakening of economic activity in relation to other countries.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut keskustelualoitteet_24_89.pdf 38.15Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record