Investment plans, innovations and revision costs in Finnish manufacturing

Show full item record

Title: Investment plans, innovations and revision costs in Finnish manufacturing
Author: Pyyhtiä, Ilmo
Organization: Bank of Finland
Department / Unit: Bank of Finland Economics Department
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Series number: 19/1991
Year of publication: 1991
Publication date: 27.9.1991
Pages: 21
Subject (yso): investoinnit; innovaatiot; teollisuus
Keywords: Suomen Pankki; Suomi
Abstract: In this paper the reasons for revisions of announced investment plans are analyzed theoretically and empirically. In earlier studies by the author it was shown that investment plans and final investments differ systematically from each other. The theoretical framework is based on neoclassical investment theory, rational expectations and partial adjustment of investment plans. The effects of uncertainty are also studied. The empirical results show that investment plans are endogeneous to the firm and can change as the picture of demand or relative prices of factors of production change. So, the information set relevant to the determination of investment plans can be defined with conventional investment theory. According to the estimation results, reactions to shocks decrease when the survey horizon shortens. This supports the hypothesis on the increasing revision costs of investment plans as the realization time approaches. The results concerning demand uncertainty give some support to the theoretical result that an increase in demand uncertainty may reduce investments.Tässä keskustelualoitteessa tarkastellaan teoreettisesti ja empiirisesti syitä investointisuunnitelmien muutoksiin. Kirjoittajan aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että investointisuunnitelmat ja lopulliset investoinnit poikkeavat systemaattisesti toisistaan. Tutkimuksen teoreettinen kehikko perustuu uusklassiseen investointi teoriaan, rationaalisiin odotuksiin ja investointi suunnitelmien hitaaseen sopeutukseen. Myös epävarmuuden vaikutusta investointisuunnitelmiin tutkitaan. Empiiriset tulokset osoittavat, että investointisuunnitelmien muutokset riippuvat kysynnän ja tuotannontekijöiden hintojen yllättävistä muutoksista. Niinpä yrityksen investointisuunnitelmien kannalta tärkeä informaatiojoukko voidaan rajata tavanomaisella investointiteorialla. Estimointitulosten mukaan shokkien vaikutukset investointisuunnitelmiin pienenevät, kun tiedusteluetäisyys lyhenee. Tämä tukee hypoteesia investointisuunnitelmien muutoskustannusten kasvusta, kun investointien toteuttamisaika lähenee. Kysyntäepävarmuutta koskevat tulokset tukevat jossain määrin sitä teoreettista tulosta, että kysyntäepävarmuuden kasvu vähentää investointeja.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut keskustelualoitteet 19_91.pdf 22.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record