Investment plans, innovations and revision costs in Finnish manufacturing

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Investment plans, innovations and revision costs in Finnish manufacturing
Tekijä: Pyyhtiä, Ilmo
Julkaisija: Bank of Finland
Osasto / Yksikkö: Bank of Finland Economics Department
Sarjan nimi: Bank of Finland Research Discussion Papers
Suomen Pankin keskustelualoitteita
Sarjan numero: 19/1991
Julkaisuvuosi: 1991
Ilmestymispäivämäärä: 27.9.1991
Sivumäärä: 21
Asiasanat (yso): investoinnit; innovaatiot; teollisuus
Hakusanat: Suomen Pankki; Suomi
Tiivistelmä: In this paper the reasons for revisions of announced investment plans are analyzed theoretically and empirically. In earlier studies by the author it was shown that investment plans and final investments differ systematically from each other. The theoretical framework is based on neoclassical investment theory, rational expectations and partial adjustment of investment plans. The effects of uncertainty are also studied. The empirical results show that investment plans are endogeneous to the firm and can change as the picture of demand or relative prices of factors of production change. So, the information set relevant to the determination of investment plans can be defined with conventional investment theory. According to the estimation results, reactions to shocks decrease when the survey horizon shortens. This supports the hypothesis on the increasing revision costs of investment plans as the realization time approaches. The results concerning demand uncertainty give some support to the theoretical result that an increase in demand uncertainty may reduce investments.Tässä keskustelualoitteessa tarkastellaan teoreettisesti ja empiirisesti syitä investointisuunnitelmien muutoksiin. Kirjoittajan aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että investointisuunnitelmat ja lopulliset investoinnit poikkeavat systemaattisesti toisistaan. Tutkimuksen teoreettinen kehikko perustuu uusklassiseen investointi teoriaan, rationaalisiin odotuksiin ja investointi suunnitelmien hitaaseen sopeutukseen. Myös epävarmuuden vaikutusta investointisuunnitelmiin tutkitaan. Empiiriset tulokset osoittavat, että investointisuunnitelmien muutokset riippuvat kysynnän ja tuotannontekijöiden hintojen yllättävistä muutoksista. Niinpä yrityksen investointisuunnitelmien kannalta tärkeä informaatiojoukko voidaan rajata tavanomaisella investointiteorialla. Estimointitulosten mukaan shokkien vaikutukset investointisuunnitelmiin pienenevät, kun tiedusteluetäisyys lyhenee. Tämä tukee hypoteesia investointisuunnitelmien muutoskustannusten kasvusta, kun investointien toteuttamisaika lähenee. Kysyntäepävarmuutta koskevat tulokset tukevat jossain määrin sitä teoreettista tulosta, että kysyntäepävarmuuden kasvu vähentää investointeja.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Muut keskustelualoitteet 19_91.pdf 22.66MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot