EMU:n vaikutus talouspolitiikkaan ja sen työnjakoon Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor.author Huomo, Ahti
dc.contributor.author Lehmussaari, Olli-Pekka
dc.date.accessioned 2019-08-08T14:08:09Z
dc.date.available 2019-08-08T14:08:09Z
dc.date.issued 1992
dc.identifier.isbn 951-686-356-6
dc.identifier.issn 0785-3572
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16279
dc.description.abstract Talouspolitiikan liikkumavara on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut ja samalla talouspolitiikan työnjako on muuttunut. Talouspoliittiset päätökset Suomen lähialueilla ovat heijastuneet myös talouspoliittiseen päätöksentekoon Suomessa. Talouspolitiikan työnjaossa tapahtuneiden muutosten taustalla on ollut ennen kaikkea pääomanliikkeiden vapautuminen ja siihen liittyvä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden merkityksen kasvu sekä korkosäännöstelyn purkaminen. Tämän kehityksen seurauksena rahapolitiikan liikkumavara on kaventunut kun taas finanssipolitiikan, tulopolitiikan sekä työmarkkinoiden jouston merkitys suhdannepolitiikassa on korostunut. Rahapolitiikan ohjausvälinevalikoiman muuttuminen kertoo raha- ja pääomamarkkinoiden monipuolistumisesta ja markkinaehtoisten keinojen lisääntymisestä suoran vaikuttamisen sijasta. Viime vuosina Euroopan taloudellinen ja raha taloudellinen yhdentyminen on edennyt nopeasti mm. Euroopan yhteisen sisämarkkinaprosessin myötä. Euroopan raha- ja valuuttayhteistyön tilalle kaavaillaan sitä huomattavasti kattavampaa Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU). Toteutuessaan EMU merkitsee, että EY-maissa siirrytään vaiheittain yhteiseen keskuspankkiin, pysyvästi kiinteisiin valuuttakursseihin ja viime kädessä yhteiseen valuuttaan. Tämä sekä Euroopan integraation yleispiirteet on kirjattu ns. Maastrichtin sopimuksessa. Tanskan ja Ranskan kansanäänestysten tulosten vaikutuksesta Maastrichtin sopimuksen ratifiointi saattaa viivästyä suunnitellusta aikataulusta. Eräät EY-maat ovat myös joutuneet ottamaan taka-askelia jo toteutuneiden tavoitteiden osalta kun ne ovat joko irrottautuneet yhteisestä valuuttakurssijärjestelmästä tai ovat turvautuneet uudelleen valuutansäännöstelytoimiin raha- ja valuuttamarkkinoilla ilmenneiden levottomuuksien vuoksi. Näiden toimien odotetaan olevan tilapäisiä. Vastoinkäymiset ovat kuitenkin lisänneet keskustelua valuuttakurssijärjestelmän toimivuudesta sekä raha- ja talous liiton tulevaisuudesta. Euroopan talous- ja rahaliittosuunnitelman toteuttaminen vaikuttaa talouspolitiikan harjoittamiseen myös Suomessa. Riippumatta siitä, minkälaiseen integraatioratkaisuun Suomi lopulta päätyy, Suomi ei voi olla ottamatta huomioon Keski-Euroopan kehitystä. Kaikissa oloissa EY-maiden talouspoliittiset ratkaisut tulevat entistä selkeämmin vaikuttamaan Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Vaikka Maastrichtin sopimuksen perusteella on vaikea yksityiskohtaisesti hahmottaa, kuinka talouspolitiikan yhteensovittaminen toteutetaan integroituneessa Euroopassa, on selvää, että rahapolitiikan itsenäisyys Suomessa kaventuu entisestään ja häviää kokonaan, mikäli Euroopan talousalueelle perustetaan yhteinen keskuspankki ja Suomi on mukana Euroopan rahaliitossa. Myös finanssipolitiikkaan kohdistuu jo varhaisessa vaiheessa budjetin alijäämään ja julkisen sektorin velkaantumiseen liittyviä rajoituksia. Kun valuuttakurssi on vakaa, hintakilpailukyvyn ylläpitäminen ja talouden sopeutuskyky edellyttävät aikaisempaa suurempaa hintojen ja palkkojen joustavuutta.
dc.format.extent 25
dc.language.iso FIN
dc.relation.ispartofseries Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject EMU
dc.subject Suomen Pankki
dc.subject Suomi
dc.title EMU:n vaikutus talouspolitiikkaan ja sen työnjakoon Suomessa
dc.type Paper
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201908081376
dc.series.name Bank of Finland Research Discussion Papers
dc.series.name Suomen Pankin keskustelualoitteita
dc.series.year 1992
dc.series.number 40/1992
dc.series.sortingnumber 0040
dc.date.publication 25.11.1992
dc.subject.yso rahapolitiikka
dc.subject.yso valuuttapolitiikka
dc.subject.yso keskuspankit
dc.subject.yso talouspolitiikka
dc.subject.yso vaikutukset
dc.contributor.orgunit Suomen Pankin keskuspankkipolitiikan osasto
dc.type.okm D4

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muut keskustelualoitteet 40_92.pdf 30.40Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record