Handlingar från Finlands Banks frontfilialer 1941-1944

 

Vinterkrigets utbrott den 30 november 1939 medförde stora omställningar i Finlands Banks verksamhet. På grund av kriget infördes valutareglering, vilket ökade arbetet på banken betydligt. Under vinterkriget var 50 av bankens medarbetare värnpliktiga, och ett 30-tal av dem fullgjorde sin militärtjänst. Resten blev på bankens begäran befriade från tjänstgöring för att undvika att bankens funktionsförmåga skulle äventyras oöverkomligt. Det fanns så mycket arbete att medarbetarna under vinterkriget övernattade på banken vid behov. På den tiden hade banken ca 200 anställda: 100 på huvudkontoret och ytterligare 100 fördelade på 12 filialkontor.

Valutaregleringen fortsatte också under vapenstilleståndet. Vid fortsättningskrigets utbrott 1941 räckte inte filialkontoren längre till för bankens behov, och i närheten av frontlinjen inrättades därför s.k. frontfilialer och ombudsbyråer. Med anledning av 80-årsdagen av vinterkrigets utbrott publicerar vi handlingar ur Finlands Banks arkiv som beskriver frontfilialernas verksamhet. Största delen av materialet består av korrespondens mellan Finlands Bank, dess filialkontor och olika myndigheter. Samtidigt publiceras också Gunnar Myréens digra memoarer på 240 sidor som på ett målande och detaljerat sätt skildrar hans resor till Ladoga-Karelen och Aunus 1941 på uppdrag av Finlands Bank och de utmaningar som det innebar att inleda bankverksamhet i frontlinjeförhållanden.

Nyligen publicerat