Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui – kertaluonteiset erät supistivat liikevoittoa

Show full item record

Title: Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui – kertaluonteiset erät supistivat liikevoittoa
Author: Kiviniemi, Arttu ; Mattinen, Olli ; Groschup, Torsten ; Risku, Marjo
Organization: Finanssivalvonta
Finansinspektionen
Financial Supervisory Authority
Series: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
Series number: 17.3.2020
Year of publication: 2020
Publication date: 19.3.2020
Subject (yso): pankit; vakavaraisuus; pankkiala; riskit
Keywords: Suomi; pankkisektori; vakuutusryhmittymät; rahoitusryhmittymät; liikevoitot
Table of contents: Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet vahvistuivat ja pysyivät eurooppalaista keskitasoa korkeampina .. 2 Ylimääräisten pääomapuskurien laskutrendi jatkui – Suomen pankkisektorin häiriönsietokyky kuitenkin euroalueen keskimääräistä tasoa vahvempi .. 3 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhde heikkeni sektorin rakennemuutosten myötä .. 4 Pankkisektorin liiketulos heikkeni kertaluonteisten erien vaikutuksesta .. 5 Luottokannan kasvu ja edullinen varainhankinta kasvattivat korkokatetta .. 6 Suomen pankkisektorin tehokkuus on edelleen hieman eurooppalaista keskitasoa parempi .. 7 Sääntelymuutokset lisäävät kilpailua ja tunnistusmenetelmien turvallisuutta .. 8 Pankkien konttoriverkosto supistunut .. 8 Yritysten ja kotitalouksien järjestämättömät saamiset maltillisella tasolla .. 9 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit kasvaneet viime vuosina .. 11 Pankkisektorin maksuvalmius LCR:lla mitattuna vahva .. 11 Riippuvuus markkinavarainhankinnasta Suomen pankkisektorilla EU-alueen merkittävimpiä .. 12 Markkinariskipääomavaatimuksen osuus kaikista pääomavaateista maltillinen .. 14 Rahoitustaseen korkoriskin merkitys pienentynyt monilla pankeilla .. 15
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pankkisektorin_vakavaraisuus_31122019.xlsx 23.16Kb Microsoft Excel View/Open
Pankkisektori-Q4-2019 (1).pdf 1.298Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record