Suomalaisten talousosaaminen : Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella

Show simple item record

dc.contributor Suomen Pankki
dc.contributor Bank of Finland
dc.contributor.author Raijas, Anu
dc.contributor.author Kalmi, Panu
dc.contributor.author Ranta, Mette
dc.contributor.author Ruuskanen, Olli-Pekka
dc.date.accessioned 2020-04-03T06:00:49Z
dc.date.available 2020-04-03T06:00:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-323-320-1
dc.identifier.issn 1798-1069
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/16991
dc.description.abstract Talousosaaminen on keskeinen kansalaistaito, jota kaikki kansalaiset tarvitsevat markkinoilla toimiessaan sekä oman talouden raha-asioita hoitaessa. Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamisen tilaa uusimpien tutkimusten ja selvitysten pohjalta. Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalaisten talousosaaminen näyttää hyvältä, vaikka vertailut ovat myös osoittaneet talousasioissa tietämyksessä ja käyttäytymisessä aukkoja. Suomalaiset ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita raha-asioista. Kiinnostus tosin vaihtelee: miehet ovat naisia kiinnostuneempia talousasioista, samoin kuin korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Raha-asioiden suunnittelu on kuitenkin usein lyhytjänteistä. Suomalaiset ovat kiinnostuneita säästämisestä, mutta tämä ei useinkaan toteudu käytännössä. Myös maksuhäiriömerkintöjen voimakas kasvu kertoo taloudenhallinnan ongelmista osalla kuluttajista. Suomessa on kartoitettu erityisesti nuorten talousosaamista. Finanssiala ja monet järjestöt ovat esittäneet yhteisenä huolenaiheena nuorten oman näkemyksen heikosta talousosaamisestaan. Nuoret ovat myös kokeneet, etteivät ole saaneet talousasioihin riittävästi opetusta. Kotien opetustaitoihin luotetaan vankasti. Onkin havaittu, että lapsuudenkodin turvalliset olosuhteet ja vanhempien esimerkki tarjoavat nuorille hyvät valmiudet hoitaa omaa talouttaan ja pärjätä elämässä muutenkin. Näin ollen nuorilla on erilaiset lähtökohdat hoitaa omaa talouttaan. Taloudellista osaamista tarvitaan arjen ostoksiin, mutta myös säästämiseen, sijoittamiseen, lainanottoon ja vakuuttamiseen. Erilaisilla kuluttajilla eri elämänvaiheessa ja tulotasoilla vaatimukset talousosaamiselle vaihtelevat. Monet tahot ovat alleviivanneet nuorten ja nuorten aikuisten talousosaamisen tärkeyttä, vaikka tosiasiassa talousosaamisen vahvistaminen on tärkeää elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja muutoksissa. Vaikka talousosaamisen tieteellisellä tutkimuksella on vahvat perinteet maailmalla, ei Suomessa tämän alueen tutkimus ollut kovinkaan yleistä. Suomessa on tehty tutkimusta myös talousosaamisesta eri konteksteissa, kuten vakuuttamisen ja eläkeikään varautumisen yhteydessä. Myös tutkimustulokset yksilön ja vallitsevan yhteiskunnallisen taloudellisen tilanteen merkityksestä nuorten taloudelliseen kyvykkyyteen ja hyvinvointiin ovat mielenkiintoisia ja merkityksellisiä avauksia. Niin ikään kouluissa tehdyt kokeilut talousopetuksen vaikutuksesta ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Tätä tutkimusosaamista olisi hyvä hyödyntää myös erilaisten hankkeiden vaikuttavuuden tutkimisessa. On kuitenkin suuri puute, että kattavaa ja koko väestöä koskevaa talousosaamisen tutkimusta ei ole tehty vuoden 2014 jälkeen. Jatkossa olisikin tärkeää tehdä aika ajoin koko väestöä kattavaa haastatteluihin perustuvaa tutkimusta kansalaisten talousosaamisesta.
dc.format.extent 26
dc.language.iso FIN
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject talousosaaminen
dc.subject talousopetus
dc.subject tutkimukset
dc.subject Suomi
dc.subject taloudellinen lukutaito
dc.subject talouslukutaito
dc.subject talousosaamishanke
dc.title Suomalaisten talousosaaminen : Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella
dc.type Book
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-202004022056
dc.series.name Bank of Finland. Expository studies. A
dc.series.name Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A
dc.series.year 2020
dc.series.number 119
dc.series.sortingnumber 0119
dc.date.publication 3.4.2020
dc.subject.yso tutkimus
dc.subject.yso suomalaiset
dc.subject.yso nuoret
dc.subject.yso taloustieto
bof-internal.includedInCRIS 1

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
A119.pdf 330.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record