Euroopan keskuspankki - Talouskatsaus (1999- )

 

Recent Submissions

 • Euroopan keskuspankki (2021)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 6/2021
  Talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 6 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 16 3 Talouskehitys euroalueella 22 4 Hinnat ja kustannukset 30 5 Rahan määrä ja luotonanto 37 6 Julkisen talouden kehitys 45 Kehikot 49 1 Yhdysvaltojen ja euroalueen viimeaikaisen inflaatiokehityksen vertailua 49 2 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 28.4.–27.7.2021 57 3 Yritysten taloudellinen vakaus pandemia-aikana 63 4 Tarjontarajoitteiden vaikutus maailmankauppaan 72 5 EU:n päästöoikeuksien hinnat ja EKP:n ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma 78
 • Euroopan keskuspankki (2021)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 4/2021
  Raha- ja reaalitalouden kehitys ..... 2 Yhteenveto ..... 2 1 Ulkoinen ympäristö ..... 8 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys ..... 17 3 Talouskehitys euroalueella ..... 23 4 Hinnat ja kustannukset ..... 29 5 Rahan määrä ja luotonanto ..... 37 6 Julkisen talouden kehitys ..... 46 Kehikot ..... 50 1 Euroalueen vaihtotaseen kehitys pandemian aikana ..... 50 2 Julkisten tukitoimien vaikutus yritysten likviditeettitilanteeseen pandemian aikana ..... 57 3 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 27.1.–27.4.2021 ..... 63 4 Koronaviruskriisin vaikutus euroalueen työmarkkinoihin miesten ja naisten kannalta ..... 69 5 Rahan määrä ja luotonanto ..... 78 6 Puolijohdekomponenttien puutteen vaikutukset euroalueen kauppaan, tuotantoon ja hintoihin ..... 86 7 Vuoden 2021 vakausohjelmien merkitys euroalueen finanssipolitiikan kannalta ..... 91 Tilastot (vain englanniksi) ..... S1
 • Euroopan keskuspankki (2021)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 2/2021
  RAHA- JA REAALITALOUDEN KEHITYS 2 1 Ulkoinen ympäristö 7 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 16 3 Talouskehitys euroalueella 21 4 Hinnat ja kustannukset 27 5 Rahan määrä ja luotonanto 33 6 Julkisen talouden kehitys 41 KEHIKOT 45 1 Talouskehitys euroalueella ja Yhdysvalloissa vuonna 2020 45 2 Euroalueen pääomakanta koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen 51 3 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 4.11.2020–26.1.2021 58 4 Rajoitustoimien vaikutus eri sektoreihin ja maihin koronaviruspandemian aikana 64 5 Voittomarginaalien rooli koronavirussokkiin sopeutumisessa 71 6 Vuoden 2021 yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painot ja niiden vaikutus inflaation mittaamiseen 77 7 EU:n elvytyspaketin vaikutukset julkiseen talouteen 82 TILASTOT (vain englanniksi) S1
 • Euroopan keskuspankki (2020)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 8/2020
  Raha- ja reaalitalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 8 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 17 3 Talouskehitys euroalueella 24 4 Hinnat ja kustannukset 30 5 Rahan määrä ja luotonanto 36 6 Julkisen talouden kehitys 44 Kehikot 48 1 Aiempien kriisien maailmantalouteen jättämät arvet 48 2 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 22.7.–3.11.2020 55 3 Lyhyen aikavälin talouskehityksen arviointi pandemia-aikana 61 4 Koronaviruspandemian vaikutuksen arviointi euroalueen tuontikorjatun kokonaiskysynnän hajotelman kautta 67 5 Turismialan kehitys koronapandemian aikana 72 6 Pandemian pitkäaikaisvaikutukset keskeisille yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen valossa 76 7 Palkkakehityksen arviointi koronapandemian aikana: onko sopimuspalkkatiedoista apua? 80 8 Talousarviosuunnitelmat vuodelle 2021: arviointia koronakriisin aikaan 84 Tilastot (vain englanniksi) S1
 • Euroopan keskuspankki (2020)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 6/2020
  Raha- ja reaalitalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 7 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 16 3 Talouskehitys euroalueella 22 4 Hinnat ja kustannukset 29 5 Rahan määrä ja luotonanto 35 6 Julkisen talouden kehitys 43 Kehikot 47 1 Bulgarian leu ja Kroatian kuna ERM II -valuuttakurssimekanismissa 47 2 Euron efektiivisen valuuttakurssin päivitetyt kauppapainot 52 3 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 6.5.–21.7.2020 57 4 Epävarmuuden viimeaikaisen kasvun vaikutus euroalueen talouskasvuun 63 5 Koronavirus ja kotitalouksien säästämisen lisääntyminen: varovaisuutta vai pakkoa? 67 6 Välillisten verojen vaikutus euroalueen inflaatioon ja sen näkymiin 72 7 Julkiset lainatakaukset ja pankkien luotonanto pandemia-aikana 76 7 EU:n elvytyspaketin vaikutukset julkiseen talouteen 83 Tilastot (vain englanniksi) S1