Euroopan keskuspankki - Talouskatsaus (1999- )

 

Recent Submissions

 • Euroopan keskuspankki (2022)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 6/2022
  EKP:n neuvosto päätti kokouksessaan 8.9.2022 nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Koronnostotahtia nopeutettiin, sillä rahapolitiikka on yhä vahvasti elvyttävää ja korkotaso on nyt saatava edistämään keskipitkän aikavälin inflaatiovauhdin palautumista kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. EKP:n neuvosto odottaa joutuvansa nostamaan korkoja vielä useassa kokouksessa, jotta kysyntä vaimenee eikä taloudessa aleta odottaa inflaatiovauhdin jäävän nopeaksi. Koronnostotahti riippuu siitä, miten tilanne kehittyy ja millaisia tietoja inflaatiokehityksestä saadaan. Korkopäätökset tehdään kokouksissa aina tuoreimpien tietojen pohjalta.
 • Euroopan keskuspankki (2022)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 4/2022
  Nopean inflaation vuoksi tilanne on vaikea. EKP:n neuvosto huolehtii siitä, että inflaatio palaa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Inflaatio kiihtyi toukokuussa taas huomattavasti lähinnä energian ja elintarvikkeiden nopean hinnannousun vuoksi. Taustalla oli pitkälti Ukrainassa käytävän sodan vaikutus. Inflaatiopaineet ovat kuitenkin laajentuneet ja voimistuneet, ja monien tavaroiden ja palvelujenkin hinnat nousevat voimakkaasti. Eurojärjestelmän tuoreiden asiantuntija-arvioiden perusskenaariossa inflaatio on arvioitu huomattavasti aiempaa nopeammaksi. Arvioiden mukaan inflaatio pysyy toivottua nopeampana vielä jonkin aikaa. Sen odotetaan kuitenkin hidastuvan, kun energiakustannusten nousu vaimenee, pandemian aiheuttamat toimitushäiriöt vähenevät ja rahapolitiikka normalisoituu. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2022 arvioiden mukaan vuotuinen inflaatiovauhti on 6,8 % vuonna 2022 ja 3,5 % vuonna 2023 sekä 2,1 % vuonna 2024, eli inflaatio on nyt arvioitu nopeammaksi kuin maaliskuisissa arvioissa. Arviointijakson lopussa kokonaisinflaatio olisi siis hieman EKP:n tavoitetta nopeampaa. Ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatio on arvioiden mukaan keskimäärin 3,3 % vuonna 2022 ja 2,8 % vuonna 2023 sekä 2,3 % vuonna 2024 – eli sekin on arvioitu nopeammaksi kuin maaliskuisissa arvioissa.
 • Euroopan keskuspankki (2022)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 2/2022
  Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa olennaisesti talouskehitykseen ja inflaatioon. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kansainvälinen kaupankäynti hankaloituu ja luottamus tulevaisuuteen heikkenee. Vaikutuksen suuruus riippuu siitä, miten konflikti etenee ja miten pakotteet ja mahdolliset uudet toimet vaikuttavat. Sodan vaikutusta arvioitaessa on kuitenkin muistettava, että euroalueen talous on muuten vankalla pohjalla ja sitä tuetaan mittavin toimin. Talouden elpyminen vahvistuu, ja koronaviruksen omikronmuunnoksen vaikutus hälvenee. Tuotannon häiriöt ovat alkaneet vähentyä, ja työmarkkinatilanne on kohentunut koko ajan. Maaliskuun 2022 EKP:n asiantuntija-arvioiden perusskenaariossa, joissa on pyritty tekemään ensiarvio Ukrainan sodan vaikutuksesta, BKT:n arvioidaan kasvavan jonkin aikaa odotettua hitaammin konfliktin seurauksena.
 • Euroopan keskuspankki (2021)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 8/2021
  Talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 7 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 16 3 Talouskehitys euroalueella 22 4 Hinnat ja kustannukset 30 5 Rahan määrä ja luotonanto 38 6 Julkisen talouden kehitys 47 Kehikot 51 1 Toimitusketjujen häiriöt ja niiden vaikutus maailmantalouteen 51 2 Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian työmarkkinakehitys pandemian jälkeisellä elpymisjaksolla 58 3 Rahoitusolot euroalueen yritysten näkökulmasta 63 4 Inflaatiokompensaation markkinapohjaisten mittareiden dekomponointi inflaatio-odotuksiin ja inflaatioriskipreemioon 71 5 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 28.7.-2.11.2021 76 6 Talousnäkymiä koskeva EKP:n viestintä vertailevassa tarkastelussa 82 7 Toimitusketjujen häiriöiden syyt ja niiden vaikutukset euroalueen tehdasteollisuuteen 87 8 Finanssipolitiikka vuonna 2022 – vuoden 2022 alustavat talousarviosuunnitelmat tarkastelussa 92 Tilastot (vain englanniksi) S1
 • Euroopan keskuspankki (2021)
  Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus 6/2021
  Talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden kehitys 2 Yhteenveto 2 1 Ulkoinen ympäristö 6 2 Rahoitusmarkkinoiden kehitys 16 3 Talouskehitys euroalueella 22 4 Hinnat ja kustannukset 30 5 Rahan määrä ja luotonanto 37 6 Julkisen talouden kehitys 45 Kehikot 49 1 Yhdysvaltojen ja euroalueen viimeaikaisen inflaatiokehityksen vertailua 49 2 Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot 28.4.–27.7.2021 57 3 Yritysten taloudellinen vakaus pandemia-aikana 63 4 Tarjontarajoitteiden vaikutus maailmankauppaan 72 5 EU:n päästöoikeuksien hinnat ja EKP:n ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma 78