Henkilöstötilinpäätös (Rahoitustarkastus) (1998-2008)

 

Recent Submissions

 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2008)
  Johdanto .. 3 Johtamisjärjestelmät .. 4 Organisaatio .. 4 Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 4 Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 Henkilöstömäärä ja rakenne .. 6 Henkilöstömäärä .. 6 Ikärakenne .. 7 Sukupuolirakenne .. 8 Koulutusrakenne .. 9 Työvoiman käytön tehokkuus .. 10 Työajan käyttö .. 10 Vuosiloma .. 11 Työvoimakustannukset .. 12 Henkilöstötarve .. 13 Henkilöstösuunnittelu .. 13 Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 13 Valinnat ja vaihtuvuus .. 14 Palkkaus ja palkinta .. 15 Vuoden 2008 korotukset ja palkinta .. 16 Osaamisen kehittäminen .. 17 Työhyvinvointi .. 18 Suomen Pankin eläkelaitos .. 20 Eläkkeensaajien määrä .. 20 Tasa-arvo .. 21 Tasa-arvoselvitys 2008 .. 22 Tunnuslukuyhteenveto .. 24 Käsitteet ja määritelmät .. 25 KUVIOT JA TAULUKOT
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2007)
  Johdanto .. 5 1. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT .. 7 1.1 Organisaatio .. 7 1.2 Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 7 1.3 Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 8 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .. 9 2.1 Henkilöstömäärä .. 9 2.2 Ikärakenne .. 10 2.3 Sukupuolirakenne .. 10 2.4 Koulutusrakenne .. 11 3. TYÖVOIMAN KÄYTTÖ .. 13 3.1 Työajan käyttö .. 13 3.2 Vuosiloma .. 13 3.3 Työvoimakustannukset .. 14 4. HENKILÖSTÖTARVE .. 15 4.1 Henkilöstösuunnittelu .. 15 4.2 Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 15 4.3 Valinnat ja vaihtuvuus .. 16 5. PALKKAUS JA PALKINTA .. 17 5.1 Vuoden 2007 korotukset ja palkinta .. 18 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI .. 19 6.1 Osaamisen kehittäminen .. 19 6.2 Työhyvinvointi .. 21 6.3 Työtyytyväisyys .. 23 7. SUOMEN PANKIN ELÄKELAITOS .. 24 7.1 Suomen Pankin eläkelaitos .. 24 7.2 Eläkkeensaajien määrä .. 24 8. TUNNUSLUKUYHTEENVETO .. 25 9. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT .. 26
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2006)
  1. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT .. 7 1.1. Organisaatio .. 7 1.2. Rahoitustarkastuksen johtamisjärjestelmä .. 7 1.3. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 7 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .. 8 2.1. Henkilöstömäärä .. 8 2.2. Ikärakenne .. 9 2.3. Sukupuolirakenne .. 9 2.4. Koulutusrakenne .. 10 3. TYÖVOIMAN KÄYTTÖ .. 12 3.1. Työajan käyttö .. 12 3.2. Vuosiloma .. 12 4. HENKILÖSTÖTARVE .. 13 4.1. Henkilöstösuunnittelu .. 13 4.2. Nykyhenkilöstön eläköityminen .. 13 4.3. Valinnat ja vaihtuvuus .. 14 5. PALKKAUS JA PALKINTA .. 15 5.1. Vuoden 2006 korotukset ja palkinta .. 15 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI .. 16 6.1. Osaamisen kehittäminen ..16 6.2. Työhyvinvointi .. 17 6.3. Työtyytyväisyys .. 18 7. SUOMEN PANKIN ELÄKELAITOS .. 19 8. TUNNUSLUKUYHTEENVETO .. 20 9. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT .. 21
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2005)
  Johdanto .. 5 1. TYÖNANTAJA- JA HENKILÖSTÖPOLITIIKAN LINJAUKSIA .. 6 2. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ JA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ .. 6 3. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 7 Työaika .. 7 Lisä- ja ylityöt .. 7 Lomapankki .. 7 4. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 8 Vuoden 2005 korotukset ja palkinta .. 8 5. HENKILÖSTÖRAKENNE ..9 Henkilöstön määrä .. 9 Henkilöstön ikärakenne .. 10 Henkilöstön sukupuolijakauma organisaatiotasoittain .. 11 6. REKRYTOINTI .. 12 Valinnat ja vaihtuvuus .. 12 7. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 Osaamisen kehittämisen panostukset .. 14 8. TYÖHYVINVOINTI .. 15 Työtyytyväisyysindeksi .. 15 Työterveyshuolto .. 16 Sairauspoissaolot .. 16 9. ELÄKKEET .. 18 Suomen Pankin eläkelaitos .. 18 Eläkkeensaajien määrä .. 18 Eläkeikään tulevat 2006 – 2015 .. 18 10. RATAN HENKILÖSTÖN TUNNUSLUKUJA 2002 – 2005 .. 19
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2004)
  HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 .. 3 Johdanto .. 3 1. VIRKAEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ JA LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ .. 4 2. TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 5 2.1. Työajan käyttö .. 5 2.2. Lisä- ja ylityöt .. 5 3. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 6 3.1. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 6 3.2. Vuoden 2004 korotukset ja palkinta .. 6 3.5. Verolliset luontoisedut .. 7 4. HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 8 4.1. Virkasuhteen muodot .. 8 4.2. Henkilöstön määrä .. 8 4.3. Henkilöstön ikärakenne .. 9 4.4. Rekrytointi .. 11 5. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 13 5.1. Koulutusrakenne .. 13 5.2. Kokemusrakenne .. 14 5.3. Osaamisen kehittämisen panostukset .. 15 5.4. Muu ammatillinen kehittyminen .. 16 6. TYÖHYVINVOINTI .. 17 6.1. Työterveyshuolto .. 17 6.2. Liikunta .. 19 6.3. Vapaa-ajan palvelut .. 19 7. ELÄKKEET .. 20 7.1. Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 20 7.2. Suomen Pankin eläkelaitos .. 21 7.3. Eläkkeensaajien määrä .. 21