Henkilöstötilinpäätös 1998

Show full item record

Title: Henkilöstötilinpäätös 1998
Organization: Suomen Pankki
Department / Unit: Rahoitustarkastus
Year of publication: 1998
Publication date: 1.12.1998
Pages: 26
Subject (yso): rahoitustarkastus; keskuspankit; henkilöstötilinpäätös
Table of contents: HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1998 .. 3 Johdanto .. 3 I JOHTAMINEN .. 4 1.1. Organisaatiorakenne .. 4 1.2. Johtamisen työkalut .. 4 1.3. Palkkaus- ja palkintajärjestelmät .. 5 1.4. Virkaehtosopimusjärjestelmä ja luottamusmiesjärjestelmä .. 5 1.5. Ilmapiiritutkimus .. 5 II HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI .. 7 2.1. Henkilöstörakenne .. 7 2.2 Henkilöstön ikärakenne .. 8 2.3. Virkasuhteen muodot .. 9 2.4. Rekrytointi .. 9 III HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 12 3.1. Koulutusrakenne .. 13 3.2. Kokemusrakenne .. 14 3.3. Osaamisen kehittäminen .. 14 IV PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 17 4.1. Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 17 4.2. Keskipalkat vaativuustasoittain .. 18 V HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 20 5.1. Työterveyshuolto .. 20 5.2. Työkyvyn ylläpito ja kuntoutus .. 21 VI ELÄKKEET .. 23 VII HENKILÖSTÖN TEHOKKUUS JA TUOTTAVUUS .. 24 7.1. Työajan käyttö .. 24 7.2. Lisä- ja ylityöt .. 25 7.3. Työvoimakustannukset .. 26
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henkilostotilinpaatos_RATA_1998.pdf 218.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record